Poslanecké sněmovně na téma “ Životní podmínky osob s PAS v ČR“
Datum: 19. 8. 2015

Seminář v Poslanecké sněmovně na téma “ Životní podmínky osob s PAS v ČR“

Ve čtvrtek 6. listopadu se v Poslanecké sněmovně uskutečnil seminář na téma „Životní podmínky osob s PAS v ČR“. Akci zaštítil Výbor pro sociální politiku PS PČR. Možnost zorganizovat seminář, který si kladl za cíl nastínit základní vhled do situace osob s autismem napříč věkem a mírou postižení, byl jednou z reakcí na dokument Popis situace osob s PAS v České republice, který byl v říjnu loňského roku zaslán České komisi pro Unesco a Vládnímu výboru pro zdravotně postižené občany v srpnu tohoto roku  Za sklem o.s., jako zástupcem jeho předkladatelů. 

Na semináři se sešlo přes 70 zástupců z řad ministerstev MPSV, MŠMT, MZ, MF, Úřadu vlády, Národního institutu pro vzdělávání, ČSSZ, poslanců a senátorů. Na seminář navazovala tisková konference. 

Zprávy Čt24 ze dne 6. 11. 2014, čas 7:01 http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani//1178166846-zpravy/214411018301106/


Fotogalerie


 Videa ze semináře 

1560408_734846879860176_868342231_n
Autor Videí: Tomáš Baxa

Tomáš je milý chlapík, charakter, říkávala jeho prababička Ema. Má staršího bratra Marka, který je mu vzorem, naučil ho třeba mít rád skaut nebo taky to, že v určitém věku se mladí lidé stěhují od rodičů. Teď je Tomovi 26 let a už rok bydlí s kamarádem v Sokolově, zatímco rodiče zůstali bydlet v Praze.

Když se Tomášovi rodiče někdy neubránili představám, jaký by asi byl, kdyby neměl Downův syndrom, tak to většinou skončilo u manažera nějaké velké firmy, slušného politika nebo policisty. Tomáš potřebuje cítit, že je v životě platný, že má své místo, že ho lidi berou jako dospělého člověka, který chce mít život podle svých představ. Chybí mu „holka“, neumí vyhodnotit rizikové situace. Potřebuje podporu od lidí, kteří ho respektují.

Děkujeme Tomášovi za jeho kvalitně odvedenou práci.

Odkazy na videa:

Příspěvek Marty Pečeňové

Příspěvek Mgr Markéty Jandekové

Příspěvek MUDr. Jaroslava Matýse

Příspěvek Mgr. Karin Kopřivové

Příspěvek Mgr. Romany Straussové


Audiozáznam ze semináře

Ke stažení zde: http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=102754 

8:20  – 27:58 Marta Pečeňová 2:32:00 – 2:45:50 Mgr. Karin Kopřivová
2:47:00 – 3:10:00 Mgr. Romana Straussová
51:30 – 1:09:26 Veronika Pasierbová 3:29:00 – 3:48:00 Jana Chalupová
1:09:26  – 1:21:00 Mgr. Markéta Jandeková 3:49:00 – 3:55:05 Mgr. Radim Voštinka
1:21:21 – 1:41:00 MUDr. Jana Gandalovičová 3:55:05 – 4:08:00 PhDr. Jitka Kendíková
1:41:00 –  1:50:00 MUDr. Martina Přecechtělová 4:09:00 –  4:18:00 Mgr. Petra Zdražilová
výpadek nahrávacího zařízení 4:18:00 – 4:26:00 Ing. Milena Němcová Němcová
2:10:50 – 2:32:00 MUDr. Jaroslav Matýs


Kazuistiky zástupců z řad rodičů

Prezentace zástupců z řad odborné veřejnosti

Naděje pro Autismus 

Adventor o. s. 

 Statistiky 

 Koordinátor podpory

Profily přenášejících

  • Profily přednášejících rodičů a odborníků

 

Další články

Psychicky rozložený rodič pro dítě není oporou

Psychicky rozložený rodič pro dítě není oporou

Náhlý výskyt psychických problémů u dětí či dospívajících v rodičích vyvolává úzkostnou reakci: „Musím přeci pro své dítě něco udělat, pomoci mu, zachránit ho, vyřešit to.“ Zlobíme se, snažíme se, pláčeme, nabízíme pomoc, trestáme. Ale nic z toho, co umíme,...

PUBLIKACE Cvičení pro lepší

PUBLIKACE Cvičení pro lepší

Pohyb je klíčovým prvkem pro všechny funkce mozku, včetně paměti, emocí, ale i učení. Díky pohybu se vyvíjí řízení na vyšších úrovních centrální nervové soustavy, dochází k tvorbě neurálních spojení mezi senzorickou a motorickou kůrou mozku. A motorická kůra má...