Seminář ABA – Aplikovaná Behaviorální Analýza – principy a možnosti využití pro osoby s PAS
Datum: 27. 8. 2015

Institut výzkumu inkluzivního vzdělávání PdF MU pořádá ve spolupráci s Queen’s University Belfast a Ulster University Belfast (UK) seminář „Aplikovaná Behaviorální Analýza – principy a možnosti využití pro osoby s PAS“.

Na semináři vystoupí světově uznávaní odborníci v aplikaci této metody: prof. Karola Dillenburger, ředitelka Centra behaviorální analýzy a vzdělání na Queen’s University of Belfast a prof. Mickey Keenan, člen Britské psychologické společnosti a profesor behaviorální analýzy na Ulster University.

Seminář je určen odborné i laické veřejnosti – zákonodárcům, zástupcům MPSV, MŠMT, MZCR, pedagogickým pracovníkům, psychologům, studentům vysokých i středních odborných škol, rodičům a blízkým osob s PAS, zástupcům neziskových organizací, zájemcům o profesní uplatnění v oboru.

Seminář je pro registrované účastníky ZDARMA.

Registrace probíhá na http://www.nadejeproautismus.cz/pozvanky/seminare/abaseminar/

Zdroj: www.muni.cz

Další články

Proč malé děti nejlépe spí vedle svých maminek

Proč malé děti nejlépe spí vedle svých maminek

Je normální a přirozené, že miminko usne, když je maminka nablízku. Devět měsíců strávilo v její děloze, kdy usínalo a probouzelo se za tlukotu srdce své matky. Je tedy samozřejmé, že mu to bude dělat dobře i po narození.​ Více zde.

Změny v úplatě za MŠ a školní služby

Změny v úplatě za MŠ a školní služby

Upozornění pro rodiče předškolních a školních dětí! S platností od 10. září 2024 jsou rodiny pobírající přídavek na dítě osvobozeny od úplaty za MŠ, družinu a školní kluby.