MPSV – Postup při vykonávání sociálního šetření
Datum: 4. 9. 2015

04.09. 2015 | MPSV

Ministerstvo-práce-a-sociálních-věcí-Logo

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Instrukce č. /2015


Věc: Postup při vykonávání sociálního šetření v rámci řízení o příspěvku na péči podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.
Platnost – od 1. srpna 2015

Instrukce č. 6/2015


Věc: Postup při vykonávání sociálního šetření v rámci zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů

Platnost – od 1. srpna 2015

Instrukce řeší způsob a průběh sociálního šetření pro účely:
1) řízení o dávkách pomoci v hmotné nouzi
2) pro účely řízení o příspěvku na zvláštní pomůcku
Postupy sociálního šetření pro účely řízení o příspěvku na péči podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, upravuje Instrukce č.5/2015


Ke stažení:

Instrukce č. 5 /2015

Instrukce č. 6/2015

Metodika – povinnosti a oprávnění orgánů pomoci v hmotné nouzi

 

 

Vložila: Š. Rosen, září 2015
Zdroj: www.mpsv.cz; www.mpsv.cz /instrukce

Další články

Registr poskytovatelů sociálních služeb

Registr poskytovatelů sociálních služeb

On-line Registr poskytovatelů sociálních služeb, který vytvořilo a spravuje Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky, je místem, kde si můžete udělat přehled o aktuálně nabízených možnostech a typech poskytovatelů sociální péče v České republice. Registr...

Muzikoterapie

Muzikoterapie

Prostřednictvím hudby (písní, hudebních nástrojů, melodie i rytmu) lze u jedinců s omezením pohybu (MO, SMA, DMD, poškození mozku/míchy,..) či osob se zdravotním postižením (PAS, ADD/ADHD, SPU,...) navodit základní relační účinky a také k rozvoji sluchové percepce....

Arteterapie

Arteterapie

Zatímco u muzikoterapii jde primárně určená pro navození relaxace či pro rozvoj sluchové percepce, výtvarně zaměřené terapeutické techniky rozvíjí primárně jemnou motoriku jedince. Právě z uvedeného důvodu nalézá velkou oblibu v oblasti využití právě u jedinců s...