SEXUALITA OSOB S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA
Datum: 7. 9. 2015

7. 9 2015

Rodinné integrační centrum o.s. Vás zve na přednášku Petra Eisnera, DiS. SEXUALITA OSOB S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA dne 30. září 2015 od 15,30 – 18,30 h v prostorách centra.

Více v pozvánce:

leták sexualita

 

 

Vložila: Sara S., září 2015
Zdroj: www.ric.cz

Další články

Muzikoterapie

Muzikoterapie

Prostřednictvím hudby (písní, hudebních nástrojů, melodie i rytmu) lze u jedinců s omezením pohybu (MO, SMA, DMD, poškození mozku/míchy,..) či osob se zdravotním postižením (PAS, ADD/ADHD, SPU,...) navodit základní relační účinky a také k rozvoji sluchové percepce....

Arteterapie

Arteterapie

Zatímco u muzikoterapii jde primárně určená pro navození relaxace či pro rozvoj sluchové percepce, výtvarně zaměřené terapeutické techniky rozvíjí primárně jemnou motoriku jedince. Právě z uvedeného důvodu nalézá velkou oblibu v oblasti využití právě u jedinců s...

Dramaterapie

Dramaterapie

Terapie využívajících divadelních prostředků k ovlivnění nežádoucího chování, k budování morálních návykům či k nácviku nových dovedností. U dětí s těžšími formami omezení hybnosti především v oblasti HK lze využít pasivní formu pozorování divadelního představení...