Pedagogických asistentů je v ČR nedostatek, vázne jejich financování i komunikace s rodiči
Datum: 14. 9. 2015

Jak z toho ven? Odpovědi hledala Jana Pastuchová u kulatého stolu s experty, řediteli škol i rodiči

Učitelé, ředitelé mateřských, základních a středních škol, rodiče, pracovníci poraden, speciálních pedagogických center, zástupci místních a regionálních samospráv a ministerstev. Téměř stovka hostů se sešla 7. září na Krajském úřadě Libereckého kraje, aby se zúčastnila kulatého stolu na téma „Asistent pedagoga, úskalí integrace žáků s různými znevýhodněními“. Akci zorganizovala poslankyně Parlamentu ČR Jana Pastuchová ve spolupráci s ITveSkole.cz pod záštitou Aleny Losové, radní pro resort školství mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti Libereckého kraje.

WP_20150907_10_16_40_Pro

 „Přestože jsme u nás poměrně otevření tomu, aby různě postižení lidé byli součástí běžné společnosti, tak co se týče vzdělávání dětí se specifickými potřebami, jsme stále poněkud pozadu. A to hned v několika oblastech, od přístupu škol přes finance po komunikaci s úřady i rodiči,“ vysvětluje poslankyně Jana Pastuchová.

„Považuji toto téma za nesmírně důležité, a proto jsem přijela všem přítomným naslouchat, abych mohla na půdě poslanecké sněmovny a při jednání s ministerstvy podniknout kroky, které by vedly ke zlepšení současné situace,“ dodává poslankyně.

WP_20150907_10_17_17_Pro

Podle Jany Pastuchové v ČR především chybí jednotná koncepce, jak školy ve využívání pedagogických asistentů podporovat. Existuje hned několik variant, jak peníze získat, a není to zrovna jednoduché. Záleží tak tedy na aktivitě vedení školy, přičemž rodiče nemohou cokoliv ovlivnit. Kolem 4 % dětí, které se v ČR narodí, trpí nějakým zdravotním problémem. Tyto děti potřebují individuální přístup, což jim učitel v plné třidě dětí nemůže poskytnout.

Asistence je přitom třeba dlouhodobá. Počet hodin týdně by tedy neměl odpovídat přiděleným finančním prostředkům, ale především potřebám dítěte,“ uzavírá Jana Pastuchová.

 

Vložila: Sara S., září 2015
Zdroj:janapastuchova.czwww.parlamentnilisty.cz

Další články

Dramaterapie

Dramaterapie

Terapie využívajících divadelních prostředků k ovlivnění nežádoucího chování, k budování morálních návykům či k nácviku nových dovedností. U dětí s těžšími formami omezení hybnosti především v oblasti HK lze využít pasivní formu pozorování divadelního představení...

Snozelen

Snozelen

Snozelen patří mezi nejvyužívanější terapeutickou techniku, jež bývá součástí speciálních MŠ i ZŠ u jedinců s nejrůznějšími typy zdravotního postižení (zejména u jedinců s kombinovanými vadami). Uváděná technika využívá klidné a bezpečné prostředí (místnost) k...

ABA

ABA

Zejména u dětí s opožděným psychomotorický vývojem či u jedinců s poškozením mozku se lze setkat s výskytem nežádoucího chování již v útlém věku dítěte. K docílení žádoucích změn v oblasti chování lze využít metody aplikované behaviorální analýzy. Uváděná metoda...