Školní inspektor k otázce inkluze: Ztrácíme nejcennější potenciál našich dětí
Datum: 17. 9. 2015

17. 9 2015 

Olomouc – Téměř devět set tisíc dětí, žáků a studentů usedlo 1. září do školních lavic v mateřských, základních, středních a vyšších odborných školách. Jaký bude školní rok 2015/2016? Jsou české školy a čeští učitelé kvalitní? Nejen o tom hovořil Deník s ústředním školním inspektorem Tomášem Zatloukalem.

                             Tomáš Zatloukal  Autor: Archív

Jaké jsou české školy? Dá se to shrnout?
Paušalizace je vždycky komplikovaná. Školy jsou zpravidla takové, jací jsou lidé v nich. Tedy jak učitelé, tak žáci. Obecně ale platí, že v naprosté většině českých škol působí učitelé, kterým skutečně jde o žáky a jsou skutečnými profesionály. I přes neopodstatněně nízké platy dělají maximum pro to, aby svou společenskou roli co nejlépe plnili a aby přispěli k tomu, že jejich žáci budou v životě úspěšní a spokojení.

Je postavení českého učitele takové, aby mohl takto důležité cíle plnit?
Prestiž učitelského povolání patří společně s lékaři a vědci v naší společnosti k těm nejvyšším, finanční ohodnocení tomu však zdaleka neodpovídá. Nároky na práci pedagogů se navíc budou dále zvyšovat. Tento nesoulad tak může do budoucna způsobit nemalé problémy.

Jak k motivaci učitelů přispívá Česká školní inspekce?
Pracujeme na posílení vzájemné důvěry a respektu. Neříkáme pouze, že někdo dělá něco špatně, ale snažíme se i nastínit, jak by to šlo dělat jinak a úspěšněji. Vedeme odborný dialog s pedagogy, chceme vědět, co jim jejich práci komplikuje a co naopak potřebují, aby se jim učilo lépe. Naším cílem je, aby inspektor a učitel stáli vedle sebe, nikoli proti sobě.

Takže Česká školní inspekce je nyní pomocníkem škol? V minulosti to byl spíš kontrolní strašák, ne?
Česká školní inspekce je samozřejmě orgánem státního dohledu a národní autoritou pro hodnocení škol. Nemůžeme rezignovat na svou kontrolní funkci. Ta by však měla být ve službách hodnocení kvality a podpory škol v tom, aby patřičné kvality dosahovaly. Nechceme být jen tím, kdo řekne, že je něco špatně a vyměří za to nějakou sankci. Chceme odlišovat nedostatky formální od těch podstatných, chceme využívat příklady inspirativní praxe pro ostatní. Pokud víme, co se ve škole neděje správně, tak nepochybně víme, jak to správně být má.

Jak takovou novou roli inspekce školy vnímají?
Ona ta role úplně nová není, o takový přístup k hodnocení a kontrole škol se snažíme už dva roky. A myslím, že to školy vnímají. Samozřejmě jde o poměrně razantní změnu ve fungování České školní inspekce, takže než bude vše podle našich představ, jistě to ještě chvíli potrvá.

Taková změna v inspekčním působení vzešla z rozhodnutí nějakého ministra?
Hlasy v tomto duchu zaznívaly již delší dobu, jak od několika posledních ministrů školství, tak od části odborné veřejnosti. Tuto změnu jsme si však nejvíce uvědomovali sami. V České školní inspekci pracuje přes čtyři sta inspekčních pracovníků, bývalých ředitelů všech druhů a typů škol, zástupců ředitelů, šéfů předmětových komisí, výborných pedagogů. Jsou to profesionálové, kteří sami vědí, co by školám měla inspekce přinést. Vědí ale, že takový způsob práce je podstatně náročnější.

A v čem tedy Česká školní inspekce školám konkrétně pomáhá? Jak pojímáte metodickou podporu?
Pro nás je to zejména snaha poskytovat školám spolehlivou zpětnou vazbu o jejich silných i slabých stránkách, ukazovat cesty ke zlepšení a také doporučovat nejrůznější metody, postupy a nástroje, které mohou školy při cestě za zvyšováním kvality vzdělávání každého jejich žáka využívat.

Jaký pro vás bude aktuální školní rok? Na co se chystáte?
Kromě standardních úkolů se budeme zaměřovat také na některá specifická témata. Namátkou na vzdělávání nadaných, talentovaných a mimořádně nadaných dětí, žáků a studentů, vzdělávání v tématech etické výchovy, vzdělávání v globálních a rozvojových tématech, výuku soudobých dějin na druhém stupni základních škol a na středních školách, budeme se věnovat také vzdělávání žáků ve středních školách s pedagogickými obory vzdělání nebo vzdělávání studentů ve vyšších odborných školách.

Nezapomněl jste na maturity?
Samozřejmě budeme kontrolovat také průběh maturitních zkoušek a na středních školách s učebními obory také jednotných závěrečných zkoušek.

Jak se inspekce dívá na povinnou maturitu z matematiky?
To je složitější. Máme vysoké procento žáků, kteří neuspěli u maturitní zkoušky z matematiky, a to včetně těch, kteří si zvolili nepovinnou matematiku plus, což byla obtížnější varianta zkoušky. Tu si dobrovolně volili žáci, kteří se matematice více věnují, měli v rámci svého studia na střední škole semináře z matematiky, např. proto, že matematika pro ně bude důležitou součástí jejich budoucího vysokoškolského studia. A to je obzvlášť alarmující. Je zjevné, že něco není v pořádku. Proto se také v tomto školním roce zaměříme na výuku matematiky na základních a středních školách.

A co inkluze ve školách?
Společné vzdělávání je trendem současnosti ve všech vyspělých zemích světa. Je přínosné nejen pro děti s nějakým znevýhodněním, ale stejnou měrou i pro ostatní. Nesprávně se totiž domníváme, že společné vzdělávání je výhodné jen pro jednu skupinu, opak je pravdou. Tomuto tématu se budeme intenzivně věnovat. Je to totiž oblast, ve které dlouhodobě ztrácíme ten nejcennější potenciál našich dětí.

Vložila: Sara S., září 2015
Zdroj: www.denik.cz

 

Další články

Proč malé děti nejlépe spí vedle svých maminek

Proč malé děti nejlépe spí vedle svých maminek

Je normální a přirozené, že miminko usne, když je maminka nablízku. Devět měsíců strávilo v její děloze, kdy usínalo a probouzelo se za tlukotu srdce své matky. Je tedy samozřejmé, že mu to bude dělat dobře i po narození.​ Více zde.

Změny v úplatě za MŠ a školní služby

Změny v úplatě za MŠ a školní služby

Upozornění pro rodiče předškolních a školních dětí! S platností od 10. září 2024 jsou rodiny pobírající přídavek na dítě osvobozeny od úplaty za MŠ, družinu a školní kluby.