Seminář – Přijímání a docházka dětí se speciálními vzdělávacími potřebami do školních družin, na akce pořádané školou a do školní jídelny
Datum: 1. 10. 2015

Aliance Rodiče za inkluzi ve spolupráci s OSF a ČOSIV zve na seminář  Přijímání a docházka dětí se speciálními vzdělávacími potřebami do školních družin, na akce pořádané školou a do školní jídelny v termínu 14. října 2015 od 10- 15 hodin v sídle Veřejného ochránce práv, Údolní 39, Brno.

Nad seminářem převzala záštitu Mgr. Anna Šabatová, Ph.D. – veřejná ochránkyně práv.


Program semináře:

  • Kazuistiky rodičů
  • Stanoviska a návrhy na řešení případů prezentovaných rodiči
  • Vystoupení zástupců Kanceláře veřejného ochránce práv, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, České školní inspekce
  • Mgr. Veronika Doležilová (Rodiče za inkluzi) – základní legislativa, právní režimy školní družiny a jídelen
  • Mgr. Ivana Šilhánková, Mgr. Barbora Němcová (VOP) – diskriminace ve vzdělávání, asistent pedagoga ve školní družině
  • Mgr. Vladislava Coufalová, MBA (ČŠI) – inkluze a ČŠI
  • Mgr. Pavla Růžková, PhD. (MŠMT) – Akční plán inkluzívního vzdělávání

Podrobný program zde.

Registrace: rodicezainkluzi@seznam.cz do 7. října 2015 včetně.

Seminář je pro registrované účastníky ZDARMA.  Drobné občerstvení zajištěno.


 Příspěvek z praxe: 

„……můj syn půjde příští rok do první třídy. Nyní chodí do přípravné třídy, tam kde bydlíme, společně s ostatními dětmi ze sousedství. Dělá velké pokroky a škola ho moc baví. Učí se nové věci a děti ho mají rádi. Dost se spolu smějí. Je to žák se speciálními vzdělávacími potřebami a jako jedno z podpůrných opatření mají ve třídě asistenta pedagoga. Bohužel ho má jen na vyučování. Do družiny a kroužků nechodí a je z toho dost smutný. Ředitelka nás odmítla přijmout, protože tam už není asistent pedagoga. Na něj totiž nedostala od kraje finance. Na to už nikdo nemyslí. Doma se mě syn ptá, proč do družiny a kroužků nemůže chodit. Nevím, co mu mám říct. Vidí své spolužáky, kteří tam chodí. Je z toho moc smutný…“


Chcete vědět, jak takovou situaci vyřešit, aby mělo vaše dítě se SVP stejné právo na družinu, na kroužky, na výlety…?

Nemůže vaše dítě chodit na obědy, protože má speciální dietu a školní jídelna ho nechce přijmout? Chcete vědět co se s tím dá dělat? Mají na to školní jídelny právo?

 

Těšíme se na Vás 🙂

 

 

 1.října 2015
Zdroj:www.rodicezainkluzi.cz

Další články

Arteterapie

Arteterapie

Zatímco u muzikoterapii jde primárně určená pro navození relaxace či pro rozvoj sluchové percepce, výtvarně zaměřené terapeutické techniky rozvíjí primárně jemnou motoriku jedince. Právě z uvedeného důvodu nalézá velkou oblibu v oblasti využití právě u jedinců s...

Dramaterapie

Dramaterapie

Terapie využívajících divadelních prostředků k ovlivnění nežádoucího chování, k budování morálních návykům či k nácviku nových dovedností. U dětí s těžšími formami omezení hybnosti především v oblasti HK lze využít pasivní formu pozorování divadelního představení...

Snozelen

Snozelen

Snozelen patří mezi nejvyužívanější terapeutickou techniku, jež bývá součástí speciálních MŠ i ZŠ u jedinců s nejrůznějšími typy zdravotního postižení (zejména u jedinců s kombinovanými vadami). Uváděná technika využívá klidné a bezpečné prostředí (místnost) k...