Třída v pohodě aneb aktivity pro podporu dobrých vztahů mezi žáky
Datum: 3. 10. 2015

3.10. 2015 | Autor: Mgr. Radka Šmejkalová, Mgr. Kateřina Schmidová

 

Na člověka obecně nahlížíme jako na jedince, který je vybaven potenciálem pro osobnostní růst. To vše se děje především prostřednictvím mezilidských vztahů. Co jiného v životě ovlivňuje a podporuje náš rozvoj výrazněji než mezilidské vztahy? Skrze vztahy může člověk nalézat sám sebe a své místo v lidském společenství. Na počátku života je dítě závislé na svém bezprostředním okolí, tj. na rodině. Dalším významným prostředím je především škola, kde by se dítě mělo vzdělávat a učit se nejen povinnostem a řádu, ale také soužití s ostatními dětmi.

Bohužel ještě pořád probíhá kontroverzní debata, zda by se mělo ve škole pouze učit, nebo zda by dětem mělo být umožněno osvojovat si a rozvíjet sociální dovednosti. Vše závisí na institucionálních podmínkách, struktuře školy, nastavení vedení a jednotlivých učitelů a jejich ochotě tuto oblast u dětí podporovat a rozvíjet.

Naše dlouhodobá zkušenost v oblasti prevence a intervenčních programů v případě problematických vztahů ve třídě ukazuje, že pomáhat dětem, aby uměly lépe navazovat kontakty s ostatními, by mělo být jedním z důležitých poslání pedagoga. On je ten, který může výrazným způsobem ovlivňovat atmosféru a vztahy ve třídě.

Dnešní doba skýtá mnoho možností, a tak neexistuje všeobecně přijímaný názor na to, jak by měly věci fungovat. Dnešní děti se pohybují ve světě různých životních stylů a rozmanitých životních priorit, které si přinášejí především z rodiny. Jsme přesvědčeni, že dialog, diskuze a převzetí odpovědnosti za své chování je základem utváření fungující společnosti. Školní třídu vnímáme jako mikrosvět, ve kterém se žáci tomuto chování učí.

Dnešní společnost můžeme mimo jiné považovat za výrazně orientovanou na výkonnost a úspěch, což se často promítá do výchovy v rodině a i do školní práce. To může být u některých žáků zdrojem stresu a frustrace, protože nemají uspokojeny základní potřeby, které lze naplnit pouze prostřednictvím mezilidských vztahů. I když nemůže být rodinné prostředí nahrazeno přístupem školy, považujeme za důležité žáky učit, aby vztahu k lidem přikládali velký význam, uměli ve vztahu k druhým volit správná slova, projevovat emoce a vyslovovat své názory. Nedílnou součástí, často opomíjenou, je vedení dětí k odpovědnosti za svou volbu, sdělení či chování. Víme, že cesta zaměřená na vztahy není tou nejjednodušší a bývá doprovázena třenicemi a konflikty, ale na druhou stranu přináší blízkost a radost. Věříme, že toto úsilí, i přes některá úskalí, přináší větší smysluplnost a naplnění pedagogické práce.

Tato publikace je určena především těm, kteří hledají porozumění kontextu společenských proměn a jsou ochotni se podílet nejen na výuce, ale i na rozvoji procesů vztahových rámců ve své třídě.

S publikací se bude lépe pracovat těm, kteří mají předchozí vlastní zkušenosti s některým typem skupinové práce a měli možnost si některé techniky sami prožít. Využití této publikace předpokládá vaši motivaci se dále vzdělávat ve skupinové práci s dětmi. Publikace není podrobnou metodikou popisující ucelený program, jak účinně a systematicky s dětmi pracovat, ale spíše nabízí jednotlivé nástroje a některá doporučení, která vám snad pomohou si program přesně pro potřeby vaší třídy sestavit.

První část publikace obsahuje praktická doporučení a rady, jak je možné lépe porozumět vztahům mezi žáky, rozvíjet je hned od počátku, a předcházet tak výskytu vážných vztahových problémů. Zároveň se snažíme upozorňovat na úskalí, která mohou učitele při práci s technikami potkat, a nabízíme doporučení, jak na ně reagovat.

Druhá část publikace nabízí jednoduché, jednotlivě řazené techniky, které můžete použít v průběhu výuky ve třídách, v třídnických hodinách, na školních výletech i ve volných chvílích, které máte se třídou k dispozici. Techniky jsou tematicky řazeny podle jejich cíle a záměru a doprovázeny teoretickými východisky. Aktivity mohou dětem usnadnit se ve třídě poznat či prohloubit vzájemné poznávání, sebepoznání a podpořit respekt, empatii a důvěru žáků ve třídě. Dále umožňují dětem učit se spolupracovat, a to jak v rámci skupin, tak napříč celou třídou, čímž se může pozitivně ovlivnit postavení jednotlivců ve skupině. Neposledním cílem technik je vytvořit prostor pro společné zážitky a více tím budovat a podporovat soudržnost třídy.

Doufáme, že se pro vás tato publikace stane inspirací a pomůže vám rozvíjet dobré vztahy ve třídě.

Ke stažení zde.

Vložila: Sara S., říjen 2015
Zdroj:www.scio.cz

Další články

Jak být trpělivějším rodičem?

Jak být trpělivějším rodičem?

Asi všichni tak nějak víme, že k dítěti je třeba přistupovat trpělivě. Ale ne vždy tu trpělivost máme. Většinou už jsme tak nastavení. Jak to změnit?  Více zde.

Šafrán jako přírodní podpora při ADHD

Šafrán jako přírodní podpora při ADHD

Dobrá zpráva pro všechny, kteří hledají, jak pomoci dětem s ADHD přírodní cestou! Nedávné studie naznačují, že extrakt z šafránu může být účinným způsobem léčby ADHD u dětí a mladých dospělých. Podle výsledků studie publikované na PubMed, krátkodobá terapie kapslemi...

Jak vzniká úzkostlivý rodič?

Jak vzniká úzkostlivý rodič?

Chránit své dítě je pro každého rodiče přirozené. Co když se ale potřeba ochrany zvrtne a stane se z nás úzkostlivý rodič, který neumí dát dítěti přiměřenou svobodu a okrádá jej o možnost čelit přirozenému nebezpečí života a tím si pěstovat odvahu a zdravé sebevědomí?...