Skauting pro všechny: Aspergerův syndrom – vím, co s tím?!
Datum: 3. 11. 2015

2014 | Autor:  Skauting pro všechny

skauting

O co jde?

Chceš poznat, jak v oddíle pracovat s dětmi s Aspergerovým syndromem, který je jedním z typů poruch autistického spektra?

AS_skaut

Tato příručka vám může pomoci při práci s dítětem s Aspergerovým syndromem v oddíle. Tyto děti se mnohdy chovají zvláštně, nepřiměřeně, pro okolí nepochopitelně. Klasické, intuitivní výchovné metody u nich nezabírají. V příručce najdete teorii týkající se poruch autistického spektra a Aspergerova syndromu(dále také AS). Dozvíte se, proč jsou děti s AS jiné, proč se často chovají, jako by byly mladší, než jsou. Jedna kapitola je věnována problémovému chování a tomu, jak ho zvládat. Ve druhé kapitole popisujeme zásady, které je dobré uplatňovat při práci s dítětem s AS v oddíle. Nechybí ani odpovědi na nejčastější otázky vedoucích.

Kapitoly jsou proloženy příběhy lidí, kteří se s dětmi s AS setkávají – rodiče, třídní učitelka, asistentka pedagoga,vedoucí oddílu a rádce.

Příručka nenabízí jednoduchý návod, který když dodržíte, vše bude v pořádku. O přicházejících problémech je především potřeba mluvit – s rodiči, týmem vedoucích, dětmi v oddíle i se samotným dítětem. Přístupy je třeba promýšlet a hodnotit vždy znovu a v konkrétních situacích je upravovat.


Ke stažení:

download164  Aspergerův syndrom – vím, co s tím?!


Ukázka:

V příručce najdete teorii týkající se poruch autistického spektra a Aspergerova syndromu (dále také AS). Dozvíte se, proč jsou děti s AS jiné, proč se často chovají, jako by byly mladší, než jsou. Jedna kapitola je věnována problémovému chování a tomu, jak ho zvládat. Ve druhé kapitole popisujeme zásady, které je dobré uplatňovat při práci s dítětem s AS v oddíle. Nechybí ani odpovědi na nejčastější otázky vedoucích. Problematiku Aspergerova syndromu nelze nahlížet pouze z jednoho úhlu pohledu. Kapitoly jsou proto proloženy příběhy lidí, kteří se s dětmi s AS setkávají – rodiče, třídní učitelka, asistentka pedagoga, vedoucí oddílu a rádce.

Každé dítě je jiné. Naše příručka proto nenabízí jednoduchý návod, který když dodržíte, vše bude v pořádku. O přicházejících problémech je především potřeba mluvit – s rodiči, týmem vedoucích, dětmi v oddíle i se samotným dítětem s AS. Naše přístupy je třeba promýšlet a hodnotit vždy znovu a v konkrétních situacích je upravovat.

MŮJ ŽIVOT S TADEÁŠEM

„Mami, už vím, na co si budeme se Sophie hrát,“ oznamuje mi můj devítiletý syn. „Já budu Tomáš Garrigue Masaryk a Sophie Klement Gottwald,“ řekl bez nejmenší pochybnosti o tom, že jeho mladší sedmiletá sestra bude souhlasit, protože Klement Gottwald byl přece také prezident v české zemi. Potlačila jsem záchvat smíchu a vysvětlila jsem synovi, kterému diagnostikovali Aspergerův syndrom, že bude lepší, když bude jeho sestra třeba žena TGM a ne Klement Gottwald.

Vložila: Sara S, 3. listopad 2015
Zdroj: krizovatka.skaut.cz

Další články

Registr poskytovatelů sociálních služeb

Registr poskytovatelů sociálních služeb

On-line Registr poskytovatelů sociálních služeb, který vytvořilo a spravuje Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky, je místem, kde si můžete udělat přehled o aktuálně nabízených možnostech a typech poskytovatelů sociální péče v České republice. Registr...

Muzikoterapie

Muzikoterapie

Prostřednictvím hudby (písní, hudebních nástrojů, melodie i rytmu) lze u jedinců s omezením pohybu (MO, SMA, DMD, poškození mozku/míchy,..) či osob se zdravotním postižením (PAS, ADD/ADHD, SPU,...) navodit základní relační účinky a také k rozvoji sluchové percepce....

Arteterapie

Arteterapie

Zatímco u muzikoterapii jde primárně určená pro navození relaxace či pro rozvoj sluchové percepce, výtvarně zaměřené terapeutické techniky rozvíjí primárně jemnou motoriku jedince. Právě z uvedeného důvodu nalézá velkou oblibu v oblasti využití právě u jedinců s...