Prohlášení – konference pro pečující osoby v Olomouci
Datum: 18. 11. 2015

MPSV_logo

Prohlášení úředně neexistující/neviditelné skupiny obyvatelstva:

Přijato na konferenci „Podpora pečujících osob“ konané v Olomouci 14. 10. 2015

Jsme lidé, kterým se jejich blízcí (děti, rodiče, partneři a jiní rodinní příslušníci), ne vlastní vinou, dostaly do pozice zdravotně POSTIŽENÝCH. Měli jsme před sebou volbu, jak zabezpečit potřebnou péči o ně. Rozhodli jsme se chopit zodpovědnosti a pečovat o své blízké s postižením sami.

Co to obnáší pro nás a naše rodiny?

Zajišťujeme našim blízkým individuální péči bez adekvátních finančních podmínek. Naše péče je často nepřetržitá a zvladatelná s velkým nasazením celé rodiny. Státu šetříme nemalé prostředky, protože pobytová péče je nesrovnatelně nákladnější a nezohledňuje individuální potřeby klientů. Bez naší intervence by se zhroutil systém sociálních služeb.

Tlak na rodinu pečující o osobu se zdravotním postižením je obrovský.

Pečující osoby jsou často vnímány ve společnosti jako ti, kteří parazitují na sociálních dávkách svých blízkých, za které by si mohli koupit registrovanou sociální službu. Z toho vyplývá, že jsme stavěni proti poskytovatelům registrovaných sociálních služeb, kteří čekají na platbu z Příspěvku na péči od našich blízkých. Je potřeba zdůraznit, že i člověk  se zdravotním postižením by měl mít právo zvolit si službu, která nejlépe odpovídá jeho potřebám a typu postižení. Jako pečující osoby víme, že často bychom rádi takovou službu pro naše blízké využili, ale najít takové zařízení není vůbec snadné.

Jako pečující osoby jsme se vzdali částečně nebo zcela své profese a profesní kariéry. Ač pracujeme, jsme bez nároku na dovolenou a nemocenskou. Proč nemůžeme být partnery ke komunikaci s odpovědnými? Profesně se nenacházíme v žádných dotazníkových šetřeních. Ani formulář při posledním sčítání lidu na nás nepamatoval. To vše odráží pohled společnosti na nás. Pro naše nejbližší jsme často jedinou oporou, ale pro systém prostě neexistujeme – jsme neviditelní.

Co navrhujeme:

Přestaňte se tvářit, že tu pečující osoby nejsou. Začněte s námi komunikovat! Patříme do systému péče o osoby se zdravotním postižením, resp. sociálních služeb, jsme partneři, kteří jsou ochotni spolupracovat. Ovšem bez narovnání na straně etické a finanční není možné mluvit o partnerství.

Podepsán: Výbor Národní rady osob se zdravotním postižením Olomouckého kraje

Na vědomí: média, Úřad vlády a Asociace krajů

 

Ke stažení:

download164Prohlášení – konference pro pečující osoby v Olomouci 

pdf Odpověď z MPSV na prohlášení

 

Vložila: Sara S., 18. listopad 2015
Zdroj:mailing

Další články

Psychicky rozložený rodič pro dítě není oporou

Psychicky rozložený rodič pro dítě není oporou

Náhlý výskyt psychických problémů u dětí či dospívajících v rodičích vyvolává úzkostnou reakci: „Musím přeci pro své dítě něco udělat, pomoci mu, zachránit ho, vyřešit to.“ Zlobíme se, snažíme se, pláčeme, nabízíme pomoc, trestáme. Ale nic z toho, co umíme,...

PUBLIKACE Cvičení pro lepší

PUBLIKACE Cvičení pro lepší

Pohyb je klíčovým prvkem pro všechny funkce mozku, včetně paměti, emocí, ale i učení. Díky pohybu se vyvíjí řízení na vyšších úrovních centrální nervové soustavy, dochází k tvorbě neurálních spojení mezi senzorickou a motorickou kůrou mozku. A motorická kůra má...