MPSV přichází s návrhem řešícím neformální péči v ČR
Datum: 11. 12. 2015

11.12.2015 | Autor: Petr Habáň

Ministerstvo-práce-a-sociálních-věcí-LogoPod záštitou náměstkyně sekce pro sociální a rodinnou politiku Zuzany Jentschke Stőcklové a za účasti náměstkyně sekce sociálně pojistných systémů Ivy Merhautové, se uskutečnil 9. prosince kulatý stůl s názvem Neformální péče v ČR: východiska a návrhy řešení.

Poptávka po neformální péči vzrůstá především v důsledku demografického stárnutí populace. Do roku 2050 se podíl osob ve věku 80 a více let v zemích OECD zvýší ze současných čtyř procent na téměř deset procent. Neformální pečující v EU tvoří 70 – 90 % všech poskytovatelů péče, z toho jsou dvě třetiny ženy. Poskytování péče vede často k přerušení pracovní kariéry, výpadku příjmu a zvýšení rizika chudoby. Česká republika je zemí s nejvyšším podílem neformální péče v Evropě. Podpora neformálních pečovatelů v kontextu rodinné politiky a politiky zaměstnanosti proto patří k prioritám Ministerstva práce a sociálních věcí.

Kulatého stolu se zúčastnilo na 40 zástupkyň a zástupců odborné veřejnosti z řad veřejné správy, akademické sféry, sociálně-zdravotních služeb, nestátních neziskových organizací zastupujících zájmy osob se zdravotním či mentálním postižením a osob pečujících, center pro komunitní práci a organizací podporujících dobrovolnickou činnost. V průběhu setkání se diskutovalo o možnosti podpory neformálních pečovatelů, především postavení dlouhodobě pečujících, pečovatelské dovolené a situace rodin, které starají o osobu blízkou v terminálním stadiu nemoci, dále pak situace v ambulantní a mobilní hospicové péči. Zástupkyněmi MPSV byl představen základní rámec ministerského návrhu, jehož hlavním cílem je zajištění zákonného nároku na volno pro pečující osobu a její zabezpečení příjmem v situaci, kdy dojde u někoho z okruhu osob blízkých k náhlému zhoršení zdravotního stavu, který vyžaduje přítomnost pečující osoby a pomoc není zajištěna jiným způsobem. Návrh počítá s délkou pečovatelské dovolené v rozmezí tří až šesti měsíců, po tuto dobu by pečující osoba byla ze zákona uvolněna ze zaměstnání. Návrh předpokládá i zavedení nároku pečující osoby na peněžitou pomoc při péči – tzv. ošetřovné, jejímž cílem by byla finanční kompenzace ušlého výdělku.

V diskusních příspěvcích mimo jiné zaznělo, že Česká republika patří v rámci evropských zemí k těm s méně rozvinutou formální terénní péčí. Většina veřejných služeb domácí péče zahrnuje často pouze dovoz jídla. Úroveň dostupnosti a nabídky služeb formální péče poskytované v domácím prostředí je nedostačující potřebám uživatelů. Václav Krása, předseda Národní rady zdravotně postižených návrh MPSV podpořil a nad rámec opatření doporučil zabývat se i větším zapojením obcí do organizace péče, podporou pečujících osob z hlediska dostupné respitní péče, psychologické pomoci a odborného poradenství. Podporu návrhu Pečovatelské dovolené vyjádřily i další neziskové organizace, jako například Alternativa 50+, jejíž zástupkyně přednesla příspěvek na téma genderových aspektů v neformální péči. Prezident Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče Robert Huneš svou prezentaci zaměřil na východiska péče o umírající v ČR a význam neformální péče v hospicovém prostředí. Také on ocenil přípravu návrhu na podporu pečujících osob a argumentačně podpořil snahu přiznání nároku na čerpání pečovatelské dovolené i blízké osobě umírajícího s cílem zajistit důstojné rozloučení umírajícího se svými blízkými, upevnění mezigeneračních vztahů a soudržnost rodin. Upozornil, že v ČR jsou základní práva nevyléčitelně nemocných a umírajících dosud ohrožena např. sociální diskriminací.

Ke stažení TZ_MPSV: TZ_111215b_MPSV

Vložila: Sara S.
Zdroj: www.mpsv.cz

Další články

Ergoterapie

Ergoterapie

Ergoterapie je nelékařský zdravotnický obor, jehož cílem je prostřednictvím tvořivých činností, kreativních činností a také tréninkem manuálně zaměřených dovedností docílit maximálního rozvoje osobnosti a samostatnosti jedince s omezením pohybu bez ohledu na druh a...

Fyzioterapie

Fyzioterapie

Fyzioterapii, jež je nedílnou součástí komplexu ucelené rehabilitace, lze označit soubor terapeutických či preventivních prostředků (polohování, metody fyzikální terapie,...), jež využívají aktivního či pasivního cvičení podvedené fyzioterapeutem vedoucí k odstranění/...