Schválená klinická studie FDA slibuje léčbu autismu kmenovými buňkami z pupečníkové krve
Datum: 6. 1. 2016

 

Vědci ze Sutterova ústavu neurověd v Sacramentu, Kalifornie, USA, nedávno oznámili možné rozšíření léčby vážných onemocnění, která lze léčit kmenovými buňkami z pupečníkové krve. Novou možností léčby je terapie autismu.

Klinická studie, schválená Food and Drug Administration (FDA), která využívá kmenové buňky z pupečníkové krvepro léčbu autismu, se v současné době nachází v počátku fáze klinického testování. Příprava klinická studie trvala více než jeden rok.

Počáteční myšlenka léčby autismu kmenovými buňkami z pupečníkové krve se zrodila u MUDr. Cheze, ředitele pediatrické neurologie právě ze Sutterova ústavu neurověd, který zaznamenal, že kmenové buňky mají pozitivní vliv na malého chlapce trpící mozkovou obrnou. Na základě těchto zkušeností chce nyní vyzkoušet léčbu kmenovými buňkami u dětí s autistickým onemocněním.

Autismus je vývojová porucha, která se vyskytne u malých dětí v průběhu prvních tří let jejich života, (zdroj: National Institutes of Health, Bethesda, USA). Na základě dlouhodobých statistik je autismem postiženo každé 88. dítě v USA. U chlapců dokonce postihuje autismus každého 54. jedince. Toto onemocnění ovlivňuje běžný mozkový vývoj a má vážné dopady na sociální a komunikační dovednosti dítěte.

Podle světové vědecké organizace „Autism Speaks“, která byla založena v roce 2005, aby pomáhala rodičům s dětmi postiženými autismem, se v letošním roce očekává více dětí diagnostikovaných s autismem, než dětí s onemocněním AIDS, rakovinou nebo diabetem.

MUDr. Chez uvedl, že 30 dětem zařazeným do této klinické studie, bude podána infuze s vlastními kmenovými buňkami z pupečníkové krve. Všechny děti již prošly vyšetřeními, která vyloučila další případné zdravotní problémy, které by mohly být příčinou autismu, např. poranění hlavy, předčasné narození dítěte, mozková příhoda, či syndrom křehkého X chromozomu.

Použití vlastní pupečníkové krve dítěte zaručuje, že klinická studie je naprosto bezpečná a etická.  Navíc se jedná o kmenové buňky, které jsou mladé a nebyly vystaveny špatným podmínkám z životního prostředí. Těmi mohou být viry nebo chemikálie, které mohou změnit funkce a strukturu buněk. A protože se jedná o využití vlastních buněk dítěte, nemůže dojít k tomu, že by tělo buňky odmítlo.

Do budoucna bude však možné využít i sourozeneckou pupečníkovou krev a to v případě, že se bude jednat o stejnou krevní skupinu, jak řekli vědci ze Sutterova ústavu neurověd v Sacramentu.

Podle MUDr. Cheze, každý účastník v této pilotní studii obdrží dávku pupečníkové krve. Děti budou ale rozděleny do dvou skupin. Skupina č. 1 obdrží infuzi s pupečníkovou krví, zatímco Skupina č. 2 získá pouze placebo infuzi, bez žádných přidaných hodnot. Skupiny budou sledovány po dobu šesti měsíců a poté se skupiny vymění; Skupina č. 1 dostane placebo infuzi a Skupina č. 2 infuzi s pupečníkovou krví.

MUDr. Chez předpokládá první výsledky klinické studie v průběhu šesti týdnů od podání kmenových buněk.

Vložila: Sara S.,6. ledna 2016
Zdroj: www.natic.cz

Další články

Ergoterapie

Ergoterapie

Ergoterapie je nelékařský zdravotnický obor, jehož cílem je prostřednictvím tvořivých činností, kreativních činností a také tréninkem manuálně zaměřených dovedností docílit maximálního rozvoje osobnosti a samostatnosti jedince s omezením pohybu bez ohledu na druh a...

Fyzioterapie

Fyzioterapie

Fyzioterapii, jež je nedílnou součástí komplexu ucelené rehabilitace, lze označit soubor terapeutických či preventivních prostředků (polohování, metody fyzikální terapie,...), jež využívají aktivního či pasivního cvičení podvedené fyzioterapeutem vedoucí k odstranění/...

Proč je důležitá raná péče ukáže celý příští týden

Proč je důležitá raná péče ukáže celý příští týden

Celý příští týden je zasvěcen osvětové kampani - Týden rané péče. Od 13. do 19. května proběhne už 17. ročník. Jeho cílem je informovat, jak rodinám pečujícím o dítě s postižením pomáhá služba raná péče a proč je bez nadsázky životně důležité, aby vhodná podpora...