Analýza České odborné společnosti pro inkluzivní vzdělávání na společné vzdělávání
Datum: 18. 1. 2016

18. 1. 2016 | Autor: ČOSIV

 

Analýza České odborné společnosti pro inkluzivní vzdělávání přináší statistický přehled výzkumů, které se v nedávné době věnovaly tématu inkluzivního vzdělávání. V první části shrnuje názory české veřejnosti na společné (inkluzivní) vzdělávání dětí s různými potřebami. Výzkumy ukazují, že česká veřejnost podporuje společné vzdělávání dětí s různými potřebami, například ve věkové skupině 36 až 53 let, která má nejčastěji děti školního věku, souhlasilo s inkluzí 62% respondentů. Více než polovina respondentů se také domnívá, že společné vzdělávání může být pro všechny děti přínosem.

Další část se věnuje současnému stavu společného vzdělávání v ČR. Výzkumy dokládají, že děti s tělesným a smyslovým postižením se v běžných třídách již vzdělávají, podle statistik ministerstva školství se ve školním roce 2014/2015 v běžných třídách vzdělávalo dokonce 81% dětí s tělesným postižením a 61% dětí se sluchovým a zrakovým postižením. Sociálně znevýhodněné a romské děti, které mají velmi často přiřčenou diagnózu lehkého mentálního postižení, jsou naopak stále ještě hojně vzdělávány segregovaně od ostatních dětí ve speciálních třídách, statisticky je to dokonce devět z deseti dětí.

Vzdělávání v segregovaných speciálních třídách (nehledě na obsah vzdělávání) má silný negativní vliv na vzdělanostní aspirace dětí, protože se ve speciálních třídách kumulují děti s nízkými vzdělanostními aspiracemi a dochází tudíž ke vzájemnému snižování či potvrzování nízkých vzdělanostních aspirací. Dopadům segregovaného vzdělávání na životní šance dětí, včetně nákladnosti segregovaného vzdělávání, se analýza také věnuje.

Analýza je doplněna přehlednými grafy a na závěr přináší doporučení. Za účinné řešení podporující společné vzdělávání všech dětí považuje systémový rozvoj inkluzivního školství. Je třeba podnikat více kroků proto, aby se více dětí mohlo vzdělávat spolu s ostatními v běžných třídách.

Možností, jak rozvíjet inkluzivní vzdělávání je celá řada. Je možné například:

– rozvíjet včasnou péči a předškolní vzdělávání pro všechny děti,
– zvyšovat dovednosti učitelů v práci s heterogenní skupinou dětí,
– posilovat dostupnost a kompetence asistentů pedagoga,
– posilovat dostupnost a kvalitu doučování a další podpory dětí ve vzdělávání,
– posilovat sociální roli škol a jejich propojení s komunitou.

Celá analýza včetně přehledu zdrojů a výzkumů, z nichž vychází, je k dispozici zde.

Další články

Portál Pasparťák

Portál Pasparťák

SVP online je ucelený zdroj vzdělávacích aplikací, které jsou určeny pro práci s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami. Celkem deset zdarma dostupných aplikací se zaměřuje na pět speciálních vzdělávacích potřeb - specifické poruchy učení, porucha autistického...

Dokument Jak se dělá dobrá škola

Dokument Jak se dělá dobrá škola

Jak funguje škola, kde nejsou tradiční předměty ani pětačtyřicetiminutovky? Jiří Havelka provází sérií o tom, co čeká děti v současných školách. Více zde.

Společné vzdělávání

Společné vzdělávání

Vzdělávání žáků se SVP je zajímavou součástí českého vzdělávacího systému, neboť z dřívější výjimky, tj. ojedinělé integrace žáků se zdravotním postižením v běžných školách, se stalo pravidlo. Běžné mateřské, základní či střední školy dnes navštěvují již desítky tisíc...