Tisková zpráva – seminář „Cesta z PASti autismu pomocí ABA“
Datum: 17. 2. 2016

Tisková zpráva – seminář „Cesta z PASti autismu pomocí ABA“

17. 2. 2016 se ve Státních aktech Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky uskutečnil seminář o využití ABA a jejích benefitech pro osoby s Poruchami autistického spektra, jejich rodiny i celou společnost.
Čelní odborníci světového jména v oboru prezentovali nejnovější vědecké poznatky i ukázky využití ABA při práci s klienty různého věku i míry postižení autismem. Seminář přiblížil situaci v zemi, která je kolébkou ABA – v USA, praxi zavádění ABA v Evropě, nedalekém Slovensku a u nás.
Mezi 142 účastníky byli přítomni představitelé rezortů financí, školství, zdravotnictví, práce a sociálních věcí, senátu, poslanecké sněmovny, vrcholní představitelé VZP, zástupkyně WHO pro Českou republiku, zástupci profesních organizací jako Asociace poskytovatelů sociálních služeb, neziskového sektoru, Vládního výboru pro zdravotně postižené osoby, nadací, dále lékaři, pedagogové, sociální pracovníci, studenti a v neposlední řadě rodiče dětí i dospělých osob s autismem.
Podařilo se tak naplnit cíl semináře – seznámit reprezentanty odborné i laické veřejnosti se stěžejními aspekty Aplikované behaviorální analýzy, jejíž výsledky jsou doloženy mnohými studiemi publikovanými v renomovaných medicínských periodicích a osvětlit tak více úsilí Odborné skupiny VVZPO pro komplexní řešení života osob s PAS v jedné ze stěžejních oblastí, kterými se intenzivně zabývá.

Seminář pořádal Výbor pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve spolupráci s Českou odbornou společností Aplikované behaviorální analýzy,
pod záštitou místopředsedy Výboru pro zdravotnictví MUDr. Davida Kasala, a předsedy Výboru pro sociální práci Jaroslava Zavadila, Nadace Dagmar a Václava Havlových a Veřejné zdravotní pojišťovny, za podpory Nadace Vigo Foundation a Všeobecné zdravotní pojišťovny.

Praha, 17. 2. 2016

Česká odborná společnost Aplikované behaviorální analýzy, zapsaný spolek
Kontakt: info@csaba.cz

Český překlad zahraničních příspěvků semináře „Cesta z PASti autismu pomocí ABA“, který proběhl 17.2.2016 v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR, si můžete poslechnout zde:
https://www.youtube.com/watch?v=C2_hfu8Pkfc.

Více o semináři na stránkách www.csaba.cz

Fotogalerie:

Další články

Krizový plán žáka s PAS na ZŠ

Krizový plán žáka s PAS na ZŠ

Chcete se orientovat v jednotlivých pojmech? Získat metodické a praktické informace? Seznámit se s krizovým plánem u žáka s PAS, umět vytvořit krizový plán dle individuálních potřeb dítěte? Účastníci zapojení do webináře budou seznámeni se stručnou charakteristickou...

Spolupráce asistenta pedagoga a pedagoga

Spolupráce asistenta pedagoga a pedagoga

Webinář je zaměřený na problematiku práce asistenta pedagoga a naplňování podpůrných opatření ve vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Cílem je poskytnout pedagogům základních škol, asistentům pedagogů, vedoucím pracovníkům, případně dalším...

Efektivní nastavení podpůrných opatření u žáků se SVP

Efektivní nastavení podpůrných opatření u žáků se SVP

Před začátkem nového školního roku je zapotřebí vyhodnotit a správně nastavit podpůrná opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, nejen personálního charakteru, ale také předměty speciálně pedagogické péče, zpracování IVP a zajištění financování. Jak to...