Úvod do tanečně pohybové terapie a švédské metody muzikoterapie, zaměřené na stimulaci funkcí lidského těla (FMT)
Datum: 23. 2. 2016

Úvod do tanečně pohybové terapie a švédské metody muzikoterapie, zaměřené na stimulaci funkcí lidského těla (FMT) 9.-10. dubna 2016

ftm

Špičkoví lektoří v Brně!
2 x akreditace (MŠMT+MPSV)+garance CZMTA!
Vyučující:
Mgr. Ing. Jana Špinarová Dusbábková M.A., R-DMT, PhDr.Katarína Grochalová

První blok je věnován tanečně pohybové terapii s konkrétním zacílením na vybrané skupiny . Tato část kurzu je pojata jak odborně, tak především sebezkušenostně s důrazem na vlastní prožitek.
Pozornost bude zaměřena na možnosti využití tanečně pohybové terapie u děti se spec. potřebami, psychiatrických klientů, duševně nemocných, seniorů (ať s demencí, omezením hybnosti či zdravějších), připadně mentálně postižených. Účastníci budou seznámeni s nejnovějšími poznatky v oboru a se specifiky v přístupu a využití konkrétních metod a technik tanečně pohybové terapie u vybraných skupin.

Druhý blok účastníkům předloží základní vhled do teorie a praxe pojetí muzikoterapie. Důraz bude kladen na představení a využití Švédské metody FMT.
FMT metoda je muzikoterapie zaměřená na stimulaci funkcí lidského těla. Účastníci si prostřednictvím prožitkové formy, vyzkoušejí základní principy a styčné body FMT.
Dále se seznámí s pojetím Kreativní kognitivně-behaviour orientovaná muzikoterapie, která vychází ze švédského programu MUISK – Musik inför skolan – tj. hudba u dětí předškolního věku.

Cena: 2700 Kč (od 10:00 hod.-18:00 hod. vč.přestávek/16 vyuč.hod.ve 2 blocích)

Termín: 9.-10.4.2016 Omezený počet účastníků!

Přihlášky na web.stránkách www.creatis.cz!

Kurz je akreditován MŠMT a MPSV . V rámci akreditace MŠMT je kurz určen především pro speciální pedagogy a psychology a v rámci MPSV pro vedoucí pracovníky sociálních služeb (dle § 117a Zákona),pracovníky v sociálních službách-další vzdělávání (dle § 116 odst. 9 Zákona) a sociální pracovníky (dle § 111 Zákona ).

Ze zdroje: www.creatis.cz

Další články

Arteterapie

Arteterapie

Zatímco u muzikoterapii jde primárně určená pro navození relaxace či pro rozvoj sluchové percepce, výtvarně zaměřené terapeutické techniky rozvíjí primárně jemnou motoriku jedince. Právě z uvedeného důvodu nalézá velkou oblibu v oblasti využití právě u jedinců s...

Dramaterapie

Dramaterapie

Terapie využívajících divadelních prostředků k ovlivnění nežádoucího chování, k budování morálních návykům či k nácviku nových dovedností. U dětí s těžšími formami omezení hybnosti především v oblasti HK lze využít pasivní formu pozorování divadelního představení...

Snozelen

Snozelen

Snozelen patří mezi nejvyužívanější terapeutickou techniku, jež bývá součástí speciálních MŠ i ZŠ u jedinců s nejrůznějšími typy zdravotního postižení (zejména u jedinců s kombinovanými vadami). Uváděná technika využívá klidné a bezpečné prostředí (místnost) k...