Úvod do tanečně pohybové terapie a švédské metody muzikoterapie, zaměřené na stimulaci funkcí lidského těla (FMT)
Datum: 23. 2. 2016

Úvod do tanečně pohybové terapie a švédské metody muzikoterapie, zaměřené na stimulaci funkcí lidského těla (FMT) 9.-10. dubna 2016

ftm

Špičkoví lektoří v Brně!
2 x akreditace (MŠMT+MPSV)+garance CZMTA!
Vyučující:
Mgr. Ing. Jana Špinarová Dusbábková M.A., R-DMT, PhDr.Katarína Grochalová

První blok je věnován tanečně pohybové terapii s konkrétním zacílením na vybrané skupiny . Tato část kurzu je pojata jak odborně, tak především sebezkušenostně s důrazem na vlastní prožitek.
Pozornost bude zaměřena na možnosti využití tanečně pohybové terapie u děti se spec. potřebami, psychiatrických klientů, duševně nemocných, seniorů (ať s demencí, omezením hybnosti či zdravějších), připadně mentálně postižených. Účastníci budou seznámeni s nejnovějšími poznatky v oboru a se specifiky v přístupu a využití konkrétních metod a technik tanečně pohybové terapie u vybraných skupin.

Druhý blok účastníkům předloží základní vhled do teorie a praxe pojetí muzikoterapie. Důraz bude kladen na představení a využití Švédské metody FMT.
FMT metoda je muzikoterapie zaměřená na stimulaci funkcí lidského těla. Účastníci si prostřednictvím prožitkové formy, vyzkoušejí základní principy a styčné body FMT.
Dále se seznámí s pojetím Kreativní kognitivně-behaviour orientovaná muzikoterapie, která vychází ze švédského programu MUISK – Musik inför skolan – tj. hudba u dětí předškolního věku.

Cena: 2700 Kč (od 10:00 hod.-18:00 hod. vč.přestávek/16 vyuč.hod.ve 2 blocích)

Termín: 9.-10.4.2016 Omezený počet účastníků!

Přihlášky na web.stránkách www.creatis.cz!

Kurz je akreditován MŠMT a MPSV . V rámci akreditace MŠMT je kurz určen především pro speciální pedagogy a psychology a v rámci MPSV pro vedoucí pracovníky sociálních služeb (dle § 117a Zákona),pracovníky v sociálních službách-další vzdělávání (dle § 116 odst. 9 Zákona) a sociální pracovníky (dle § 111 Zákona ).

Ze zdroje: www.creatis.cz

Další články

4. Autistická konference

4. Autistická konference

4. Autistická konference se bude konat v pátek 22. září 2023 od 9,15 do cca 17,00 v Praze v Městské knihovně, Malý sál. Registrace za 200 Kč je možná pouze na webu Městské knihovny. Více zde.

Jak vybrat vhodné karty ze systému VOKS?

Jak vybrat vhodné karty ze systému VOKS?

Dítě s PAS není vhodné srovnávat s jeho vrstevníky a při komunikaci je užitečné volit takové pomůcky, kterým dítě nejlépe rozumí a dokáže se díky nim v informacích lépe orientovat. Umožněte dítěti vnímat informace i pomocí zraku, bude si tak moci lépe odpovědět na...

Kdy už umřete? zeptal se ukrajinský autistický chlapec ruských vojáků

Kdy už umřete? zeptal se ukrajinský autistický chlapec ruských vojáků

Dvanáctiletý Maxim Brovčenko je čím dál známější svými obrazy pod uměleckou přezdívkou Kosmo-Max. Kvůli okupaci utekl s maminkou z Berďansku do Záporoží. Odejít do jiné země nechce, protože by nemohl pomáhat Ukrajině. Za svou pomoc dostal ocenění od prezidenta...