Národní ústav pro autismus vyhlašuje 4. ročník ceny „APLAUS“
Datum: 10. 3. 2016

Máte ve svém okolí někoho, kdo se zasadil o osvětu v oblasti porozumění autismu, pomáhá lidem s autismem a nebo cítíte, že jeho příběh, který má něco společného s autismem, stojí za zveřejnění? Nominujte ho na cenu „APLAUS“!

Aplaus

Soutěž se vyhlašuje ve 4 kategoriích:

* děti,
* dospělí,
* lidé s autismem,
* organizace/instituce.

A jak můžete někoho nominovat?

1. Napište krátký „příběh“ člověka nebo instituce, o němž si myslíte, že si zaslouží být nominován/a (osoba nebo instituce, která se pozitivním způsobem zasadila o pomoc lidem s PAS; osoby s PAS, které přes svoji diagnózu překonávají překážky a věnují se něčemu smysluplnému, pomáhají ostatním apod.) a pošlete nám ho.
E-mailem: sirotkova@apla.cz
Poštou: Jana Sirotková, Národní ústav pro autismus, z.ú., Na Truhlářce 24, Praha 8, 182 00.

2. Nezapomeňte připsat, do které kategorie osoba či instituce patří a důvod, proč je nominujete. Přidejte i kontakt na Vás.

3. Je potřeba, abyste nominované seznámili s tím, že jste je do soutěže přihlásili. Po udělení souhlasu ze strany nominovaných budou příběhy zveřejněny na webu Národního ústavu pro autismus, z.ú.

Pozn. Nelze nominovat vítěze nebo finalisty předešlých ročníků soutěže „APLAUS“.

Uzávěrka nominací: 16. 3. 2016

Porota složená ze zástupců odborné veřejnosti zabývající se PAS a partnerských organizací následně vybere z nominací vítěze každé kategorie. Slavnostní vyhlášení a předání cen „APLAUS“ proběhne 1. dubna 2016, u příležitosti Světového dne porozumění autismu, který tradičně připadá na 2. dubna.

Na slavnostní vyhlášení vítězů budou pozváni všichni nominovaní a také ti, kteří je do soutěže přihlásili.

Těšíme se na Vaše nominace.

Za Národní ústav pro autismus

 

Renata Andršová

Koordinátorka vzdělávacích kurzů

 

Národní ústav pro autismus, z.ú. (NAUTIS)

Na Truhlářce 24

180 00 Praha 8

Mobil: 773 991 734

www.nautis.cz

www.facebook.com/nautis.cz

www.vzdelavani.apla.cz

 

Ze zdroje:mailing