Mgr. Přemysl Mikoláš – rodičovská skupina a seminář pro rodiče i pedagogy osob s PAS
Datum: 11. 3. 2016

mikoláš

Termín konání: 14.květen 2016

ZMĚNA PROGRAMU: Dopolední rodičovská skupina je zrušena, odpolední seminář zůstává a stále přijímáme přihlášky.

Program sobotního setkání s Přemyslem Mikolášem, terapeutem dětí a dospělých osob a rodin s autismem:

SEMINÁŘ určený jak rodičům, tak pedagogickým pracovníkům a asistentům pracujícím s osobami s PAS (14 – 18.00).

Téma semináře: Psychoterapeutické minimum v práci učitele s dítětem s poruchou autistického spektra, Psychoterapeutické minimum pro rodiny žijící s autismem.

PŘIHLÁŠKY NUTNÉ, nejlépe přes webooker RC Slunečnice: rcslunecnice.webooker.eu/Actions , nebo emailem na info@rcslunecnice.cz či telefonicky v kanceláři RC: 603141700, 311510541.

Místo konání: učebna v podkroví Komunitního centra, Bezručova 928, Beroun

Čas:         14.00 – 18.00

Cena:  200 Kč

Více zde: http://www.medvidek-autismus.cz/news/mgr-premysl-mikolas-rodicovska-skupina-a-seminar-pro-rodice-i-pedagogy-osob-s-pas/

Další články

Psychicky rozložený rodič pro dítě není oporou

Psychicky rozložený rodič pro dítě není oporou

Náhlý výskyt psychických problémů u dětí či dospívajících v rodičích vyvolává úzkostnou reakci: „Musím přeci pro své dítě něco udělat, pomoci mu, zachránit ho, vyřešit to.“ Zlobíme se, snažíme se, pláčeme, nabízíme pomoc, trestáme. Ale nic z toho, co umíme,...

PUBLIKACE Cvičení pro lepší

PUBLIKACE Cvičení pro lepší

Pohyb je klíčovým prvkem pro všechny funkce mozku, včetně paměti, emocí, ale i učení. Díky pohybu se vyvíjí řízení na vyšších úrovních centrální nervové soustavy, dochází k tvorbě neurálních spojení mezi senzorickou a motorickou kůrou mozku. A motorická kůra má...