Psychoterapeutické aspekty léčby hyperaktivních a autistických dětí
Datum: 14. 3. 2016

z

Institut psychoterapie dětí a dospívajících (IPDAR) ve spolupráci s Neurorehabilitační klinikou AXON Vás zve na jednodenní seminář věnovaný psychoterapii dětí se syndromem hyperaktivity, poruchy pozornosti a poruchami autistického spektra. Tři renomovaní odborníci se formou přednášek a praktických ukázek z klinické praxe podělí o teoretické znalosti a zkušenosti z terapeutické práce s dětmi vykazujícími závažné problémy v oblasti sociálních vztahů, emoční regulace a chování. Účastníci budou mít možnost seznámit se s různými přístupy psychoterapeutické péče o tyto děti a porovnat je navzájem i se svojí vlastní zkušeností. Klíčovými tématy semináře budou – vztahová vazba (attachment), emoční deprivace, psychické trauma, mentalizace, psychoanalýza, senzorická integrace, systemická, behaviorální terapie, a další.

Součástí semináře bude prohlídka kliniky AXON. Aktivní přístup a diskuse budou vítány.

—- PŘEDNÁŠEJÍCÍ —-

MUDr. Peter Pöthe (Praha), psychoanalyticky orientovaný psychiatr a psychoterapeut dětí a dospívajících, psychoterapii dětí se věnuje od r. 1995, je lektorem odborných kurzů, přednáší na VŠ, je autorem odborných publikací, , zakládající člen a jednatel Institutu pro psychoterapii dětí a rodičů, s.r.o. (IPDAR), (více na www.dr-pothe.com).

Mgr. Beáta Tóth (Praha), psycholog a specialní pedagog s 15 letou praxí v pedopsychiatrické ambulanci, 5 let žije a pracuje v Praze, na klinice AXON poskytuje terapii metodou senzomotorické integrace, kterou vyučuje na kurzech v ČR.

Mgr. Přemysl Mikoláš (Ostrava), dětský a dorostový psycholog ve Speciálně pedagogickém centru pro klienty s poruchami autistického spektra a vadami řeči v Ostravě – Zábřehu a v Dětském domově se školou v Těrlicku. Náplní jeho práce je praktická individuální a skupinová terapie dětí a dospívajících s poruchou autistického spektra, poruchou aktivity a pozornosti vývojovou dysfázii, tzv. poruchami chování, posttraumatickou stresovou poruchou, deprivací.

—- PŘEDNÁŠEJÍCÍ —-

MUDr. Peter Pöthe (Praha), psychoanalyticky orientovaný psychiatr a psychoterapeut dětí a dospívajících, psychoterapii dětí se věnuje od r. 1995, je lektorem odborných kurzů, přednáší na VŠ, je autorem odborných publikací, , zakládající člen a jednatel Institutu pro psychoterapii dětí a rodičů, s.r.o. (IPDAR), (více na www.dr-pothe.com).

Mgr. Beáta Tóth (Praha), psycholog a specialní pedagog s 15 letou praxí v pedopsychiatrické ambulanci, 5 let žije a pracuje v Praze, na klinice AXON poskytuje terapii metodou senzomotorické integrace, kterou vyučuje na kurzech v ČR.

Mgr. Přemysl Mikoláš (Ostrava), dětský a dorostový psycholog ve Speciálně pedagogickém centru pro klienty s poruchami autistického spektra a vadami řeči v Ostravě – Zábřehu a v Dětském domově se školou v Těrlicku. Náplní jeho práce je praktická individuální a skupinová terapie dětí a dospívajících s poruchou autistického spektra, poruchou aktivity a pozornosti vývojovou dysfázii, tzv. poruchami chování, posttraumatickou stresovou poruchou, deprivací.

—- PROGRAM —-

8,30 -10,15
MUDr.Peter Pöthe: Vývoj emocí a myšlení. Vznik mentalizace jako podmínky sociálního chování a emoční regulace.

10,30 -12,30
Mgr.Beata Tóth: Metoda Sensomotorické integrace u dětí s ADHD a s poruchami chování – teorie a praktické ukázky
(v kombinaci s prohlídkou kliniky AXON)

12.30 -13.30
přestávka na oběd

13.30 -14,15
Mgr.Přemysl Mikoláš: Proces změny v psychoterapii rodin žijících s autismem a vnitřním neklidem

14,30 -16,15
Mgr.Přemysl Mikoláš: Havířovský model růstu rodin žijících s autismem a vnitřním neklidem : „Příprava dítěte a rodiny na integraci ve školském prostředí“

16,20 -17,15
MUDr.Peter Pöthe: Impulzivní a násilné chování jako odehrávání intrapsychického a vývojového konfliktu.

17.15 -18,00
MUDr.Peter Pöthe: Shrnutí, reflexe a závěrečná diskuse.

Malé občerstvení je v průběhu semináře zajištěno. Kapacita sálu, kde se seminář uskuteční, je omezená. Je tedy vhodné přihlášení neodkládat).

— MÍSTO A ČAS —-

23.4.2016 (sobota),

Neurorehabilitační klinika AXON
Marie Cibulkové 879/11
Praha 4 – Nusle
140 00

— CENA —-

2000 Kč

Více zde:

Zdroj:FB

Další články

Portál Pasparťák

Portál Pasparťák

SVP online je ucelený zdroj vzdělávacích aplikací, které jsou určeny pro práci s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami. Celkem deset zdarma dostupných aplikací se zaměřuje na pět speciálních vzdělávacích potřeb - specifické poruchy učení, porucha autistického...

Dokument Jak se dělá dobrá škola

Dokument Jak se dělá dobrá škola

Jak funguje škola, kde nejsou tradiční předměty ani pětačtyřicetiminutovky? Jiří Havelka provází sérií o tom, co čeká děti v současných školách. Více zde.

Společné vzdělávání

Společné vzdělávání

Vzdělávání žáků se SVP je zajímavou součástí českého vzdělávacího systému, neboť z dřívější výjimky, tj. ojedinělé integrace žáků se zdravotním postižením v běžných školách, se stalo pravidlo. Běžné mateřské, základní či střední školy dnes navštěvují již desítky tisíc...