Psychoterapeutické aspekty léčby hyperaktivních a autistických dětí
Datum: 14. 3. 2016

z

Institut psychoterapie dětí a dospívajících (IPDAR) ve spolupráci s Neurorehabilitační klinikou AXON Vás zve na jednodenní seminář věnovaný psychoterapii dětí se syndromem hyperaktivity, poruchy pozornosti a poruchami autistického spektra. Tři renomovaní odborníci se formou přednášek a praktických ukázek z klinické praxe podělí o teoretické znalosti a zkušenosti z terapeutické práce s dětmi vykazujícími závažné problémy v oblasti sociálních vztahů, emoční regulace a chování. Účastníci budou mít možnost seznámit se s různými přístupy psychoterapeutické péče o tyto děti a porovnat je navzájem i se svojí vlastní zkušeností. Klíčovými tématy semináře budou – vztahová vazba (attachment), emoční deprivace, psychické trauma, mentalizace, psychoanalýza, senzorická integrace, systemická, behaviorální terapie, a další.

Součástí semináře bude prohlídka kliniky AXON. Aktivní přístup a diskuse budou vítány.

—- PŘEDNÁŠEJÍCÍ —-

MUDr. Peter Pöthe (Praha), psychoanalyticky orientovaný psychiatr a psychoterapeut dětí a dospívajících, psychoterapii dětí se věnuje od r. 1995, je lektorem odborných kurzů, přednáší na VŠ, je autorem odborných publikací, , zakládající člen a jednatel Institutu pro psychoterapii dětí a rodičů, s.r.o. (IPDAR), (více na www.dr-pothe.com).

Mgr. Beáta Tóth (Praha), psycholog a specialní pedagog s 15 letou praxí v pedopsychiatrické ambulanci, 5 let žije a pracuje v Praze, na klinice AXON poskytuje terapii metodou senzomotorické integrace, kterou vyučuje na kurzech v ČR.

Mgr. Přemysl Mikoláš (Ostrava), dětský a dorostový psycholog ve Speciálně pedagogickém centru pro klienty s poruchami autistického spektra a vadami řeči v Ostravě – Zábřehu a v Dětském domově se školou v Těrlicku. Náplní jeho práce je praktická individuální a skupinová terapie dětí a dospívajících s poruchou autistického spektra, poruchou aktivity a pozornosti vývojovou dysfázii, tzv. poruchami chování, posttraumatickou stresovou poruchou, deprivací.

—- PŘEDNÁŠEJÍCÍ —-

MUDr. Peter Pöthe (Praha), psychoanalyticky orientovaný psychiatr a psychoterapeut dětí a dospívajících, psychoterapii dětí se věnuje od r. 1995, je lektorem odborných kurzů, přednáší na VŠ, je autorem odborných publikací, , zakládající člen a jednatel Institutu pro psychoterapii dětí a rodičů, s.r.o. (IPDAR), (více na www.dr-pothe.com).

Mgr. Beáta Tóth (Praha), psycholog a specialní pedagog s 15 letou praxí v pedopsychiatrické ambulanci, 5 let žije a pracuje v Praze, na klinice AXON poskytuje terapii metodou senzomotorické integrace, kterou vyučuje na kurzech v ČR.

Mgr. Přemysl Mikoláš (Ostrava), dětský a dorostový psycholog ve Speciálně pedagogickém centru pro klienty s poruchami autistického spektra a vadami řeči v Ostravě – Zábřehu a v Dětském domově se školou v Těrlicku. Náplní jeho práce je praktická individuální a skupinová terapie dětí a dospívajících s poruchou autistického spektra, poruchou aktivity a pozornosti vývojovou dysfázii, tzv. poruchami chování, posttraumatickou stresovou poruchou, deprivací.

—- PROGRAM —-

8,30 -10,15
MUDr.Peter Pöthe: Vývoj emocí a myšlení. Vznik mentalizace jako podmínky sociálního chování a emoční regulace.

10,30 -12,30
Mgr.Beata Tóth: Metoda Sensomotorické integrace u dětí s ADHD a s poruchami chování – teorie a praktické ukázky
(v kombinaci s prohlídkou kliniky AXON)

12.30 -13.30
přestávka na oběd

13.30 -14,15
Mgr.Přemysl Mikoláš: Proces změny v psychoterapii rodin žijících s autismem a vnitřním neklidem

14,30 -16,15
Mgr.Přemysl Mikoláš: Havířovský model růstu rodin žijících s autismem a vnitřním neklidem : „Příprava dítěte a rodiny na integraci ve školském prostředí“

16,20 -17,15
MUDr.Peter Pöthe: Impulzivní a násilné chování jako odehrávání intrapsychického a vývojového konfliktu.

17.15 -18,00
MUDr.Peter Pöthe: Shrnutí, reflexe a závěrečná diskuse.

Malé občerstvení je v průběhu semináře zajištěno. Kapacita sálu, kde se seminář uskuteční, je omezená. Je tedy vhodné přihlášení neodkládat).

— MÍSTO A ČAS —-

23.4.2016 (sobota),

Neurorehabilitační klinika AXON
Marie Cibulkové 879/11
Praha 4 – Nusle
140 00

— CENA —-

2000 Kč

Více zde:

Zdroj:FB

Další články

Ergoterapie

Ergoterapie

Ergoterapie je nelékařský zdravotnický obor, jehož cílem je prostřednictvím tvořivých činností, kreativních činností a také tréninkem manuálně zaměřených dovedností docílit maximálního rozvoje osobnosti a samostatnosti jedince s omezením pohybu bez ohledu na druh a...

Fyzioterapie

Fyzioterapie

Fyzioterapii, jež je nedílnou součástí komplexu ucelené rehabilitace, lze označit soubor terapeutických či preventivních prostředků (polohování, metody fyzikální terapie,...), jež využívají aktivního či pasivního cvičení podvedené fyzioterapeutem vedoucí k odstranění/...