Vládní výbor podpořil kroky ministryně školství Valachové při zavádění novely školského zákona
Datum: 22. 3. 2016

22. 3. 2016

Vládní výbor pro zdravotně postižené občany jednal v úterý 22. března 2016 ve Strakově akademii o aplikaci novely školského zákona a začleňování handicapovaných dětí do školského systému. Výbor podpořil kroky ministryně školství Kateřiny Valachové při zavádění novely školského zákona. Ministryně naplňuje jednu z důležitých vládních opatření, kterou je boj proti sociálnímu vyčleňování a zavedení inkluzivního vzdělávání.

Vládní výbor podpořil kroky ministryně školství Valachové při zavádění novely školského zákona
Foto: Hans Štembera
Popisek: Úřad vlády, ilustrační foto

Ministryně školství Valachová informovala výbor o průběhu implementace novely školského zákona, která upravuje organizaci vzdělávání a poskytování podpory dětem, žákům a studentům se speciálními vzdělávacími potřebami.

Vládní výbor se podrobně seznámil s jednotlivými kroky ministerstva i s opatřeními legislativní a nelegislativní povahy a plně podpořil hlavní cíle novely školského zákona.

Výbor postup Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy podporuje, neboť dlouhodobě usiluje o vytváření rovnoprávných příležitostí pro lidi se zdravotním postižením. Integrace do hlavního vzdělávacího proudu zlepšuje šance na další vzdělávání na úrovni středního i vysokého školství, umožňuje zdravotně postiženým lépe zvládat každodenní situace a přispívá tak k jejich vyššímu uplatnění na trhu práce.

Naší snahou je odstraňovat rozdíly ve společnosti, ať už rozdíly sociální nebo zdravotní, a společné vzdělávání je cestou k integraci, pomoci a solidaritě. Podporuji kroky ministryně Valachové, které jsou v souladu s trendem, který následují vyspělé země. Česká republika by neměla být ostrůvkem, kde by byli lidé s handicapem jakýmkoliv způsobem vyčleňováni z běžné společnosti,“ uvedl premiér Bohuslav Sobotka po jednání.

Cílem inkluze je začlenit do běžných kolektivů na základních školách děti s lehkým mentálním postižením, mimořádně nadané děti i školáky s dalšími omezeními. Výuka má být přizpůsobena jejich potřebám. Se zvládnutím potíží, odlišností či zdravotních omezení pomohou asistenti a nové školní pomůcky.

Celkově je v základních školách přibližně 9 % žáků se zdravotním postižením. Od roku 2008 stoupá počet integrovaných žáků v běžných třídách, nejedná se tedy o nový proces. Ministerstvo školství rozhodlo, že inkluze bude zavedena postupně a vyčlenilo si na vytvoření těchto změn dva školní roky, tedy období od letošního září do září 2018.

Vláda v září 2014 schválila a předložila Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR návrh rozsáhlé novelizace školského zákona. Novela byla v březnu 2015 schválena v obou komorách Parlamentu České republiky a v dubnu podepsána prezidentem republiky.

Ze zdroje: http://www.parlamentnilisty.cz/

Další články

Portál Pasparťák

Portál Pasparťák

SVP online je ucelený zdroj vzdělávacích aplikací, které jsou určeny pro práci s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami. Celkem deset zdarma dostupných aplikací se zaměřuje na pět speciálních vzdělávacích potřeb - specifické poruchy učení, porucha autistického...

Dokument Jak se dělá dobrá škola

Dokument Jak se dělá dobrá škola

Jak funguje škola, kde nejsou tradiční předměty ani pětačtyřicetiminutovky? Jiří Havelka provází sérií o tom, co čeká děti v současných školách. Více zde.

Společné vzdělávání

Společné vzdělávání

Vzdělávání žáků se SVP je zajímavou součástí českého vzdělávacího systému, neboť z dřívější výjimky, tj. ojedinělé integrace žáků se zdravotním postižením v běžných školách, se stalo pravidlo. Běžné mateřské, základní či střední školy dnes navštěvují již desítky tisíc...