Výstava „Doteky jinakosti“ – APLA Vysočina
Datum: 25. 3. 2016

02.04.2014 – ,,Světový den porozumění autismu –  World autism awareness day” –  jako každoročně  se 2. dubna slaví  Světový den porozumění autismu. V tento den, pravidelně z 1. na 2.dubna, osvětlují jednotlivci i společnosti své příbytky a sídla modrým světlem. Touto modrou barvou, barvou komunikace a sebevyjádření, tedy oblasti, ve které mají lidé s autismem největší potíže, vyjadřují svůj postoj vůči svému okolí.

 Od 29. března do 11. dubna letošního roku bude v Senátu Parlamentu České republiky v tamní Chodbě místopředsedů instalována výstava s názvem „Doteky jinakosti“, která představí obrazy, jež vytvořili právě umělci s autismem. Společně s APLA-Vysočina ji pořádá senátor Miloš Vystrčil.

 

Zahajovací vernisáž se uskuteční v pátek 1. dubna 2016 od 13:00 hodin.
Cílem výstavy je prezentovat jinakost „jinakých“ jedinců s autismem. Tato porucha se může týkat i velmi nadaných a vysoce inteligentních osob. Výtvarná tvorba je přitom ideálním prostředkem pro sebevyjádření, které jim umožňuje nalézt smysl života a pocit vlastní sebehodnoty. Mezi tvůrci, kteří v Senátu představí své obrazy, jsou dospělí klienti chráněného bydlení s vážnějšími příznaky, dále pak nadaný mladík s atypickým autismem a mladá talentovaná autorka s Aspergerovým syndromem.
Vystavované práce jsou důkazem toho, že jinakost může být někdy výhodou, neboť výtvarně nadanému člověku přináší zajímavé netradiční nápady, které naši společnost obohacují. Jedince s autismem se snažíme učit, ale bohužel málo se učíme od nich. Výskyt autismu se bohužel významně rozšiřuje, kdy z čísla každý 200jedinec trpí autismem jsme aktuálně na čísle 68.

Další články

Portál Pasparťák

Portál Pasparťák

SVP online je ucelený zdroj vzdělávacích aplikací, které jsou určeny pro práci s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami. Celkem deset zdarma dostupných aplikací se zaměřuje na pět speciálních vzdělávacích potřeb - specifické poruchy učení, porucha autistického...

Dokument Jak se dělá dobrá škola

Dokument Jak se dělá dobrá škola

Jak funguje škola, kde nejsou tradiční předměty ani pětačtyřicetiminutovky? Jiří Havelka provází sérií o tom, co čeká děti v současných školách. Více zde.

Společné vzdělávání

Společné vzdělávání

Vzdělávání žáků se SVP je zajímavou součástí českého vzdělávacího systému, neboť z dřívější výjimky, tj. ojedinělé integrace žáků se zdravotním postižením v běžných školách, se stalo pravidlo. Běžné mateřské, základní či střední školy dnes navštěvují již desítky tisíc...