Senát ozdobí obrazy autistických umělců
Datum: 29. 3. 2016

25. 3. 2016

„Lidé s autismem nelžou, nesoudí a nepletichaří. Možná bychom se od nich měli něco naučit.“ Možná i inspirace tímto citátem Vás může přimět od 29. března do 11. dubna letošního roku zavítat do Senátu Parlamentu České republiky v Praze.

 V tamní Chodbě místopředsedů bude totiž instalována výstava s názvem Doteky jinakosti, která představí obrazy, jež vytvořili právě umělci s autismem.

Společně s organizací pomáhající lidem s touto poruchou APLA-Vysočina ji pořádá senátor Miloš Vystrčil.

Zahajovací vernisáž se uskuteční v pátek 1. dubna 2016 od 13:00 hodin. Termín výstavy nebyl vybrán náhodně, na 2. dubna totiž připadá Světový den porozumění autismu.Vystrčil (ODS): Senát ozdobí obrazy autistických umělců

„Jsem rád, že se podařilo navázat na loňskou výstavu Filipa Zápotočného. Třeba se díky lidem okolo Dagmar Zápotočné pomalu začíná rodit tradice. Věřím, že se také podaří opět ze čtvrtka na pátek i z pátku na sobotu domodra symbolicky rozsvítit pro připomenutí Světového dne porozumění autismu alespoň jedno okno budovy Senátu,“ uvedl senátor Miloš Vystrčil.

Cílem výstavy je prezentovat jinakost „jinakých“ jedinců s autismem. Tato porucha se může týkat i velmi nadaných a vysoce inteligentních osob. Výtvarná tvorba je přitom ideálním prostředkem pro sebevyjádření, které jim umožňuje nalézt smysl života a pocit vlastní sebehodnoty. Mezi tvůrci, kteří v Senátu představí své obrazy, jsou dospělí klienti chráněného bydlení s vážnějšími příznaky, dále pak nadaný mladík s atypickým autismem a mladá talentovaná autorka s Aspergerovým syndromem.

Jinakost může být někdy výhodou

„Vystavované práce jsou důkazem toho, že jinakost může být někdy výhodou, neboť výtvarně nadanému člověku přináší zajímavé netradiční nápady, které naši společnost obohacují. Jedince s autismem se snažíme učit, ale bohužel málo se učíme od nich. Umíme mluvit, umíme poslouchat, schopnost naslouchat nám však často chybí,“ podotkla ředitelka organizace APLA-Vysočina Dagmar Zápotočná.

Občanské sdružení APLA-Vysočina bylo založeno v roce 2004 rodiči dětí s autismem s cílem zajistit účinnou podporu problematice autismu na Vysočině. APLA prioritně řešila diagnostiku a vzdělávání dětí s autismem a systémovou poradenskou podporu, kterou mělo garantovat zřízení krajského školského koordinátora pro děti s poruchou autistického spektra. Následně se věnovala vybudování zařízení sociálních služeb pro děti a dospělé postižené autismem, mentálním a kombinovaným postižením, které s názvem Integrační centrum Sasov poskytuje registrované sociální služby, denní stacionář, sociální rehabilitaci a odborné sociální poradenství.

Ze zdroje: http://www.parlamentnilisty.cz/

Další články

Arteterapie

Arteterapie

Zatímco u muzikoterapii jde primárně určená pro navození relaxace či pro rozvoj sluchové percepce, výtvarně zaměřené terapeutické techniky rozvíjí primárně jemnou motoriku jedince. Právě z uvedeného důvodu nalézá velkou oblibu v oblasti využití právě u jedinců s...

Dramaterapie

Dramaterapie

Terapie využívajících divadelních prostředků k ovlivnění nežádoucího chování, k budování morálních návykům či k nácviku nových dovedností. U dětí s těžšími formami omezení hybnosti především v oblasti HK lze využít pasivní formu pozorování divadelního představení...

Snozelen

Snozelen

Snozelen patří mezi nejvyužívanější terapeutickou techniku, jež bývá součástí speciálních MŠ i ZŠ u jedinců s nejrůznějšími typy zdravotního postižení (zejména u jedinců s kombinovanými vadami). Uváděná technika využívá klidné a bezpečné prostředí (místnost) k...