Slavnostní vernisáž výstavy – Svět jinýma očima
Datum: 31. 3. 2016
Srdečně Vás zveme na slavnostní vernisáž prodejní výstavy umělců s poruchou autistického spektra (PAS), která se uskuteční v pátek 1. 4. 2016 v 17 hodin ve 14. etáži Baťova mrakodrapu, sídla Zlínského kraje.

Výstava ponese název „Svět jinýma očima“ neboť toto označení nejlépe vystihuje, jak její autoři vnímají okolní svět. Výstava se hlásí k osvětovým akcím, které se pořádají po celé republice v rámci kampaně „Česko svítí modře“ letos s podtitulem „Vzájemná komunikace“.
Tato kampaň vznikla z iniciativy několika organizací a rodičů, kteří chtějí rozšířit povědomí o autismu a přidat se tak k oslavám Mezinárodního dne autismu – 2. dubna.

Záštitu nad výstavou převzali:
hejtman Zlínského kraje MVDr. Stanislav Mišák
primátor města Zlína MUDr. Miroslav Adámek
radní Zlínského kraje pro oblast sociálních věcí Mgr. Taťána Valentová Nersesjan

Výstava potrvá do 29. 4. 2016.

Partnerem výstavy je Adventor o. s.

Těšíme se na Vás.

Z zdroje: www.zasklem.com

Další články

Muzikoterapie

Muzikoterapie

Prostřednictvím hudby (písní, hudebních nástrojů, melodie i rytmu) lze u jedinců s omezením pohybu (MO, SMA, DMD, poškození mozku/míchy,..) či osob se zdravotním postižením (PAS, ADD/ADHD, SPU,...) navodit základní relační účinky a také k rozvoji sluchové percepce....

Arteterapie

Arteterapie

Zatímco u muzikoterapii jde primárně určená pro navození relaxace či pro rozvoj sluchové percepce, výtvarně zaměřené terapeutické techniky rozvíjí primárně jemnou motoriku jedince. Právě z uvedeného důvodu nalézá velkou oblibu v oblasti využití právě u jedinců s...

Dramaterapie

Dramaterapie

Terapie využívajících divadelních prostředků k ovlivnění nežádoucího chování, k budování morálních návykům či k nácviku nových dovedností. U dětí s těžšími formami omezení hybnosti především v oblasti HK lze využít pasivní formu pozorování divadelního představení...