Česko svítí modře – Charita Moravská Třebová
Datum: 1. 4. 2016

Také si pokládáte otázku, proč by měla republika svítit modře a co s tím má společného Moravská Třebová? Napadají Vás politické souvislosti nebo populární píseň Modrá je dobrá? Samá voda, nenechte se napínat a čtěte dále.

„Česko svítí modře“ je název celostátní kampaně na podporu lidí s poruchami autistického spektra, zkráceně s autismem, jejíž třetí ročník proběhne dubnu. Naše oblastní charita se rozhodla zapojit do kampaně sérií aktivit, které občanům Moravské Třebové a Jevíčka přiblíží život lidí s tímto postižením. Kampaň je oficiálně zahájena dnem 2. dubna, který je OSN vyhlášen jako Světový den zvýšení povědomí o autismu.

Modrá barva v názvu akce je  symbolem komunikace – jedné ze tří oblastí, které jsou pro osoby s PAS problematické. Mnoho lidí si autismus spojí s Aspergerovým syndromem a vybaví se jim film Rain Man nebo jméno Alan Turing, který přispěl k prolomení kódu Enigma. Poruchy autistického spektra jsou ovšem mnohem širší a dnes dle odhadů trpí některou z nich až 1,5% populace Evropy.

Pro občany města chystáme několik aktivit, ve kterých se budou moci blíže seznámit s autismem, jeho tvářemi, tím, jak působí na okolí, a v čem nám může být přínosem. V době od 2. do 7. dubna budou modře nasvíceny některé budovy, budete moci shlédnout výstavu o PAS, navštívit některou z přednášek nebo se nechat zlákat na společenský večer, kde bude mimo jiné příležitost shlédnout poutavý film o této problematice.

Přehled aktivit:

2. dubna                            zahájení kampaně, nasvícení budov modře

5. dubna                            společenský večer v Jevíčku

7. dubna                            pouliční kampaň a společenský večer v Moravské Třebové

12. dubna                          přednáška a beseda na téma výchova a vzdělávání dětí s PAS

v průběhu dubna              interaktivní program o autismu pro studenty ISŠ Moravská Třebová

 

Jednotlivé aktivity Vám včas přiblížíme zde na webu.

Při přípravě kampaně spolupracujeme s těmito partnery: Speciální ZŠ, MŠ a PrŠ Moravská Třebová, Integrovaná střední škola Moravská Třebová, Kulturní služby města Moravská Třebová, Laskavárna, město Jevíčko, VOŠ Caritas Olomouc.

Zdroj:http://www.mtrebova.charita.cz/

Další články

Psychicky rozložený rodič pro dítě není oporou

Psychicky rozložený rodič pro dítě není oporou

Náhlý výskyt psychických problémů u dětí či dospívajících v rodičích vyvolává úzkostnou reakci: „Musím přeci pro své dítě něco udělat, pomoci mu, zachránit ho, vyřešit to.“ Zlobíme se, snažíme se, pláčeme, nabízíme pomoc, trestáme. Ale nic z toho, co umíme,...

PUBLIKACE Cvičení pro lepší

PUBLIKACE Cvičení pro lepší

Pohyb je klíčovým prvkem pro všechny funkce mozku, včetně paměti, emocí, ale i učení. Díky pohybu se vyvíjí řízení na vyšších úrovních centrální nervové soustavy, dochází k tvorbě neurálních spojení mezi senzorickou a motorickou kůrou mozku. A motorická kůra má...