Česko svítí modře – Krajský úřad Libereckého kraje
Datum: 1. 4. 2016

 

Příspěvkové organizace resortu sociálních věcí se připojují k celorepublikové kampani „Česko svítí modře“.

Osvětová kampaň vznikla jako první projekt platformy NADĚJE PRO AUTISMUS a jejím cílem je zvýšit povědomí veřejnosti o problematice poruch autistického spektra (PAS) neboli autismu. Celorepubliková kampaň je oficiálně zahájena dnem 2. dubna, který je OSN vyhlášen jako Světový den zvýšení povědomí o autismu (WAAD), a potrvá až do konce měsíce. V České republice žije podle odhadů přibližně 100 000 osob s PAS.

Modrá barva je symbolem komunikace a sebevyjádření, což je jedna z oblastí, které jsou pro osoby s PAS problematické a pro vzájemné porozumění zcela zásadní.

Vyjádřete i Vy podporu lidem s PAS a jejich rodinám (modrým laděním oblečení, nasvícením objektu na modro, podsvícením webových stránek modrou barvou apod.).

Co je autismus…

…jednou z nejzávažnějších poruch dětského mentálního vývoje. Jedná se o vrozenou poruchu určitých mozkových funkcí, která vzniká na neurobiologickém podkladě, a objevuje se před třetím rokem věku. Důsledkem poruchy dítě nedokáže správným způsobem vyhodnocovat senzorické a jazykové informace(nerozumí dobře tomu, co vidí, slyší a prožívá). Dušení vývoj dítěte je tak narušen především v oblasti komunikace, sociální interakce a představivosti. Autismus doprovází specifické vzorce chování…

Poruchy autistického spektra (PAS)

Dětský autismus – Atypický autismus – Rettův syndrom – Aspergrův syndrom

Hyperaktivní porucha sdružena s mentální retardací a stereotypními pohyby

Lidé s trvalým snížením rozumových funkcí vždy budou potřebovat určitou míru asistence. Přítomnost PAS je určitým „handicapem“ do života a vyhlídky na běžné fungování v životě jsou výrazně omezené.

 

Mnozí lidé s autismem však žijí šťastný a spokojený život… 

Je důležité, abychom lidem s PAS umožnili plně využít jejich potenciál…

Tisková zpráva ke stažení zde.

 

Příspěvkové organizace Libereckého kraje, jejichž cílovou skupinou jsou, v rámci poskytovaných sociálních služeb, i osoby s PAS:

APOSS Liberec

Domov Raspenava

Služby sociální péče TEREZA

Mgr. Futóová Veronika
veronika.futoova@kraj-lbc.cz
485226395 / 778543214

 

Ze zdroje: http://odbor-socialni.kraj-lbc.cz/

Další články

Proč malé děti nejlépe spí vedle svých maminek

Proč malé děti nejlépe spí vedle svých maminek

Je normální a přirozené, že miminko usne, když je maminka nablízku. Devět měsíců strávilo v její děloze, kdy usínalo a probouzelo se za tlukotu srdce své matky. Je tedy samozřejmé, že mu to bude dělat dobře i po narození.​ Více zde.

Změny v úplatě za MŠ a školní služby

Změny v úplatě za MŠ a školní služby

Upozornění pro rodiče předškolních a školních dětí! S platností od 10. září 2024 jsou rodiny pobírající přídavek na dítě osvobozeny od úplaty za MŠ, družinu a školní kluby.