Kraj se připojil ke kampani, která má za cíl rozšíření povědomí o autismu
Datum: 1. 4. 2016

ZLÍN – Slavnostní vernisáž, která zahájí měsíční prodejní výstavu obrazů a fotografií nazvanou „Svět jinýma očima“, se dnes od 17 hodin uskutečnila ve 14. etáži Baťova mrakodrapu. Název výstavy nejlépe vystihuje, jak její autoři vnímají okolní svět, neboť vedle uměleckého talentu je spojuje také diagnóza Aspergerova syndromu (AS), která patří mezi jednu z poruch autistického spektra neboli autismu.

„Tato porucha není na první pohled patrná a lidé s ní mohou žít plnohodnotný život, pokud se jim od většinové společnosti dostane nezbytné míry podpory a pochopení,“ uvedla jedna z iniciátorek výstavy Marta Pečeňová z občanského sdružení Za sklem.

Autory vystavených děl jsou Petra Bobalová, Natálie Ficencová, Petr Hrůza, Lucie Němcová, Běla Sýkorová a Lucie Vilímková.

Výstava se hlásí k osvětovým akcím konaným po celé republice v rámci kampaně „Česko svítí modře“, letos s podtitulem „Vzájemná komunikace“. Tato kampaň vznikla z iniciativy několika organizací a rodičů, kteří chtějí rozšířit povědomí o autismu a přidat se tak k Mezinárodnímu dni autismu, který připadá na 2. dubna. Kromě poskytnutí prostor pro konání výstavy se Zlínský kraj ke kampani připojí i tím, že v sobotu 2. dubna nechá ve večerních hodinách modře nasvítit část budovy Baťova mrakodrapu, ve které sídlí. Zlínský kraj patřil mezi první kraje, které se k této iniciativě připojily.

Na základě rodičovských iniciativ – konkrétně dokumentu Popis situace osob s autismem a jejich rodin v České republice, rozhodlo předsednictvo Vládního výboru pro zdravotně postižené občany zřídit Pracovní skupinu pro řešení problematiky autismu. Jednou z oblastí, která je zatím ze strany státu v kontextu naplňování Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením – konkrétně autismem – opomíjena – je osvěta. Podnět k řešení situace osob s PAS byl v únoru 2016 schválen vládou (http://www.nadejeproautismus.cz/podnet-usneseni-k-reseni-situace-zivota-osob-s-poruchou-autistickeho-spektra-jejich-rodin-2016/ ) Jeho součástí je také „Komunikační soubor“ jako prostředek ke zlepšení pochopení a komunikace s osobami s PAS. Dokumenty naleznete také na stránkách Úřadu vlády http://www.vlada.cz/cz/ppov/vvzpo/dokumenty/komunikace-s-lidmi-s-poruchou-autistickeho-spektra—komunikacni-soubor-139070/

Téma VZÁJEMNÁ KOMUNIKACE představuje hlavní zaměření letošní kampaně směrem k podpoře komunikace mezi lidmi s autismem a jejich okolím, veřejností. Více informací o kampani: www.nadejeproautismus.cz

 

Ze zdroje: https://www.kr-zlinsky.cz/

Další články

Dramaterapie

Dramaterapie

Terapie využívajících divadelních prostředků k ovlivnění nežádoucího chování, k budování morálních návykům či k nácviku nových dovedností. U dětí s těžšími formami omezení hybnosti především v oblasti HK lze využít pasivní formu pozorování divadelního představení...

Snozelen

Snozelen

Snozelen patří mezi nejvyužívanější terapeutickou techniku, jež bývá součástí speciálních MŠ i ZŠ u jedinců s nejrůznějšími typy zdravotního postižení (zejména u jedinců s kombinovanými vadami). Uváděná technika využívá klidné a bezpečné prostředí (místnost) k...

ABA

ABA

Zejména u dětí s opožděným psychomotorický vývojem či u jedinců s poškozením mozku se lze setkat s výskytem nežádoucího chování již v útlém věku dítěte. K docílení žádoucích změn v oblasti chování lze využít metody aplikované behaviorální analýzy. Uváděná metoda...