Sněmovna se rozsvícením modrého světla v rámci kampaně Česko svítí modře znovu připojuje k připomínce
Datum: 1. 4. 2016

1. 4. 2016

Poslanecká sněmovna se od pátku 1. dubna rozsvícením modrého světla v rámci kampaně Česko svítí modře již třetím rokem připojí k připomínce Světového dne autismu.

Historicky poprvé si svět připomněl existenci Autismu 2. dubna 2008. Valná hromada OSN v reakci na jeho prudce vzrůstající výskyt, vyhlásila v roce 2007 tento den jako Světový den zvýšení povědomí o autismu – WAAD. Naděje pro Autismus – platforma založená z iniciativy rodičů a sebeobhájců osob s autismem v březnu roku 2014 – realizovala 1. ročník této kampaně v ČR záhy po svém vzniku, dokázala tak propojit akce v jednotlivých krajích a tím umocnit pozornost široké veřejnosti k pojmu Autismu.

Členské státy OSN podnikají opatření pro zvýšení informovanosti o autismu ve společnosti a k podpoře včasné diagnostiky a intervence. Celosvětová kampaň nese název ‚Light It Up Blue!‘ – modrá barva symbolizuje komunikaci a sebevyjádření – jednu z oblastí, která je pro pochopení a začlenění osob s autismem podstatnou bariérou.

Kampaň ‚Česko svítí modře‘ nás vyzývá k tomu, abychom rozsvítili modrá světla v noci ze dne 2. 4. na 3. 4. ve svých domovech, zaměstnáních, či na významných budovách. V loňském roce byl opět modře nasvícen například Pražský hrad, budovy MPSV, MZd., budovy některých krajských úřadů, budova Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, Olomoucká radnice, v Brně Mahehovo divadlo, Jaderná elektrárna Dukovany a řada dalších budov v naší vlasti.

Na základě rodičovských iniciativ – konkrétně dokumentu Popis situace osob s autismem a jejich rodin v České republice, rozhodlo předsednictvo Vládního výboru pro zdravotně postižené občany zřídit při VVZPO Pracovní skupinu pro řešení problematiky autismu. Jednou z oblastí, která je zatím ze strany státu v kontextu naplňování Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením – konkrétně autismem – opomíjena – je osvěta. Podnět k řešení situace osob s PAS byl v únoru 2016 schválen vládou. )Jeho součástí je také ‚Komunikační soubor‘ jako prostředek ke zlepšení pochopení a komunikace s osobami s PAS. Dokumenty naleznete v přílohách. Téma VZÁJEMNÁ KOMUNIKACE představuje hlavní zaměření letošní kampaně směrem k podpoře komunikace mezi lidmi s autismem a jejich okolím, veřejností.

Zdroj: http://www.publicnow.com/

Další články

Arteterapie

Arteterapie

Zatímco u muzikoterapii jde primárně určená pro navození relaxace či pro rozvoj sluchové percepce, výtvarně zaměřené terapeutické techniky rozvíjí primárně jemnou motoriku jedince. Právě z uvedeného důvodu nalézá velkou oblibu v oblasti využití právě u jedinců s...

Dramaterapie

Dramaterapie

Terapie využívajících divadelních prostředků k ovlivnění nežádoucího chování, k budování morálních návykům či k nácviku nových dovedností. U dětí s těžšími formami omezení hybnosti především v oblasti HK lze využít pasivní formu pozorování divadelního představení...

Snozelen

Snozelen

Snozelen patří mezi nejvyužívanější terapeutickou techniku, jež bývá součástí speciálních MŠ i ZŠ u jedinců s nejrůznějšími typy zdravotního postižení (zejména u jedinců s kombinovanými vadami). Uváděná technika využívá klidné a bezpečné prostředí (místnost) k...