Sněmovna se rozsvícením modrého světla v rámci kampaně Česko svítí modře znovu připojuje k připomínce
Datum: 1. 4. 2016

1. 4. 2016

Poslanecká sněmovna se od pátku 1. dubna rozsvícením modrého světla v rámci kampaně Česko svítí modře již třetím rokem připojí k připomínce Světového dne autismu.

Historicky poprvé si svět připomněl existenci Autismu 2. dubna 2008. Valná hromada OSN v reakci na jeho prudce vzrůstající výskyt, vyhlásila v roce 2007 tento den jako Světový den zvýšení povědomí o autismu – WAAD. Naděje pro Autismus – platforma založená z iniciativy rodičů a sebeobhájců osob s autismem v březnu roku 2014 – realizovala 1. ročník této kampaně v ČR záhy po svém vzniku, dokázala tak propojit akce v jednotlivých krajích a tím umocnit pozornost široké veřejnosti k pojmu Autismu.

Členské státy OSN podnikají opatření pro zvýšení informovanosti o autismu ve společnosti a k podpoře včasné diagnostiky a intervence. Celosvětová kampaň nese název ‚Light It Up Blue!‘ – modrá barva symbolizuje komunikaci a sebevyjádření – jednu z oblastí, která je pro pochopení a začlenění osob s autismem podstatnou bariérou.

Kampaň ‚Česko svítí modře‘ nás vyzývá k tomu, abychom rozsvítili modrá světla v noci ze dne 2. 4. na 3. 4. ve svých domovech, zaměstnáních, či na významných budovách. V loňském roce byl opět modře nasvícen například Pražský hrad, budovy MPSV, MZd., budovy některých krajských úřadů, budova Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, Olomoucká radnice, v Brně Mahehovo divadlo, Jaderná elektrárna Dukovany a řada dalších budov v naší vlasti.

Na základě rodičovských iniciativ – konkrétně dokumentu Popis situace osob s autismem a jejich rodin v České republice, rozhodlo předsednictvo Vládního výboru pro zdravotně postižené občany zřídit při VVZPO Pracovní skupinu pro řešení problematiky autismu. Jednou z oblastí, která je zatím ze strany státu v kontextu naplňování Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením – konkrétně autismem – opomíjena – je osvěta. Podnět k řešení situace osob s PAS byl v únoru 2016 schválen vládou. )Jeho součástí je také ‚Komunikační soubor‘ jako prostředek ke zlepšení pochopení a komunikace s osobami s PAS. Dokumenty naleznete v přílohách. Téma VZÁJEMNÁ KOMUNIKACE představuje hlavní zaměření letošní kampaně směrem k podpoře komunikace mezi lidmi s autismem a jejich okolím, veřejností.

Zdroj: http://www.publicnow.com/

Další články

Jak se dobře pohádat? Mediace školám pomáhá řešit konflikty

Jak se dobře pohádat? Mediace školám pomáhá řešit konflikty

Spory mezi dětmi kvůli hluku o přestávce, rozhádané kamarádky, konflikt mezi učitelem a třídou kvůli přepadovým písemkám, dusno ve sborovně nebo neshody mezi učiteli a rodiči. Děti i dospělí ve škole čelí různým nelehkým komunikačním situacím. Jak ve vypjatých...

Žena z Ostravy bojuje za svou samostatnost. Do ústavu se vrátit nechce

Žena z Ostravy bojuje za svou samostatnost. Do ústavu se vrátit nechce

...Narodila se předčasně, trpí ale také autismem a má Tourettův syndrom, což znamená, že ji trápí pohybové tiky, konkrétně cukání očních víček. Navíc je sirotek. Vychovávali ji dědeček s babičkou, a to až do jejich smrti. Pak byla dva roky v pěstounské péči, a nakonec...