Do kampaně na podporu lidí s autismem se zapojí i sněmovna, bude svítit modře
Datum: 2. 4. 2016
2. dubna  2015 

 

Ve světě stále přibývá lidí s autismem, což je psychická porucha, kvůli které člověk nerozumí dobře okolnímu prostředí. Nechápe, co vidí, slyší a prožívá. Vypadá proto, jako by žil ve vlastním světě. Jen v Česku žijí s tímto postižením desítky tisíc lidí. Podpořit je a přiblížit jejich potíže veřejnosti chce kampaň Česko svítí modře.

Do kampaně Česko svítí modře se zapojí řada míst po republice, včetně Poslanecké sněmovny.

Modře se rozsvítí také Šternberský palác na Malostranském náměstí (ilustrační foto)Foto: Václav Žmolík

„Je důležité připomínat si chorobu, která v České republice zasahuje víc jak 50 tisíc lidí, a i touto symbolickou formou upozornit na to, že mezi námi žijí lidé, kteří s touto chorobou bojují. Tímto zvyšujeme také povědomí o této nemoci,“ říká předseda dolní komory Jan Hamáček z ČSSD.

„Bude nasvícena hlavní budova Poslanecké sněmovny, tedy Thunovský palác. Zvenčí bude svítit modré světlo. Na fasádě jsou umístěny reflektory, které jsou obráceny směrem vzhůru, takže na fasádě bude takové modré V. Těžko se to popisuje, nejlepší bude se přijít večer podívat,“ dodává Hamáček.

O výchově autistických dětí mluvila Milena Urbanová, předsedkyně spolku Autisté jihu

Sněmovna modře nasvítí i Šternberský palác. Modrá barva symbolizuje komunikaci, právě s tou mají autisté největší potíže.

Podle statistik ministerstva zdravotnictví trpí autismem až 1,5 procenta dětí. Jejich rodiče se často setkávají s nepochopením a stěžují si na nedostatek lékařů i psychologů nebo na špatné zázemí. Na jihu Čech si proto rodiče založili spolek s vlastním sociálním zařízením.

„Netroufám si tvrdit, že stoupá počet dětí s autismem, troufám si však říci, že se podstatně zlepšila diagnostika autismu a byla stanovena širší diagnostická kritéria toho, co nazýváme poruchou autistického spektra,“ říká Milena Urbanová, předsedkyně spolku Autisté jihu.

Náročná péče

„Z mého okolí znám mnoho rodičů dospělých dětí s autismem, které získaly diagnózu teprve před osmi devíti lety. Do té doby bylo společensky nepřizpůsobivé chování jejich dětí – různé agresivní projevy – považováno lékaři za nějakou z jiných duševních poruch či výmysly samotných rodičů. A tyto děti byly považovány za mentálně zaostalé či nevychované,“ upozorňuje.

Prvních příznaků autismu si rodiče obvykle všimnou po prvním roce života dítěte, okolo dvou let věku už jsou zvláštnosti v chování zřetelnější. Důležité je, aby rodiče upozornili lékaře a pak se obrátili na odborníka.

Autismus či poruchy autistického spektraje označení pro vývojové mentální postižení, objevující se před třetím rokem věku. Charakteristická je pro něj abnormální sociální interakce, narušené komunikační kompetence a stálé, opakující se vzorce chování.

„Včasně stanovená diagnóza a následně vhodné metody práce s dítětem vedou k celkovému zklidnění rodinné situace a ke zlepšení dovedností dítěte,“ vysvětluje Urbanová.

Některé úřady si podle ní ale stále neuvědomují, jak náročná je péče o osobu s autismem. „V České republice nemají děti s autismem hrazenou ze zdravotního pojištění žádnou účinnou terapii či léčbu, na rozdíl od jiných postižení. A to i přesto, že autismus je jednou z nejzávažnějších poruch dětského mentálního vývoje a sám rodič si mnohdy bez odborné terapeutické pomoci neví s dítětem rady,“ uzavírá.

Ze zdroje: http://www.rozhlas.cz/

Další články

Dramaterapie

Dramaterapie

Terapie využívajících divadelních prostředků k ovlivnění nežádoucího chování, k budování morálních návykům či k nácviku nových dovedností. U dětí s těžšími formami omezení hybnosti především v oblasti HK lze využít pasivní formu pozorování divadelního představení...

Snozelen

Snozelen

Snozelen patří mezi nejvyužívanější terapeutickou techniku, jež bývá součástí speciálních MŠ i ZŠ u jedinců s nejrůznějšími typy zdravotního postižení (zejména u jedinců s kombinovanými vadami). Uváděná technika využívá klidné a bezpečné prostředí (místnost) k...

ABA

ABA

Zejména u dětí s opožděným psychomotorický vývojem či u jedinců s poškozením mozku se lze setkat s výskytem nežádoucího chování již v útlém věku dítěte. K docílení žádoucích změn v oblasti chování lze využít metody aplikované behaviorální analýzy. Uváděná metoda...