Rozsviťme se modře 2017 v Šumperku
Datum: 25. 3. 2017

Celosvětová kampaň „Light it up blue“ neboli „Rozsviťme se modře“ je spojena se Světovým dnem porozumění autismu a na podporu lidí s autismem.

Dětský klíč Šumperk, o.p.s. Vás zve k účasti na osvětové kampani „Rozsviťme se modře 2017“ v Šumperkuu příležitosti Světového dne porozumění autismu, který byl stanoven na 2. dubna. Jednotícím prvkem kampaně je modrá barva, symbolizující schopnost porozumět a komunikovat, tedy oblastí, ve kterých lidé s autismem potřebují nejvíce pochopení a podpory.
V letošním roce připadá 2. duben na neděli, ale upozornit na potřebu většího porozumění lidem s autismem můžete pomoci v průběhu celého dubna, např. nasvícením modrým světlem Vaší budovy, rozsvícením modrého světla ve Vašich domovech či oblečením do modré.  Více zde.

Další články

Arteterapie

Arteterapie

Zatímco u muzikoterapii jde primárně určená pro navození relaxace či pro rozvoj sluchové percepce, výtvarně zaměřené terapeutické techniky rozvíjí primárně jemnou motoriku jedince. Právě z uvedeného důvodu nalézá velkou oblibu v oblasti využití právě u jedinců s...

Dramaterapie

Dramaterapie

Terapie využívajících divadelních prostředků k ovlivnění nežádoucího chování, k budování morálních návykům či k nácviku nových dovedností. U dětí s těžšími formami omezení hybnosti především v oblasti HK lze využít pasivní formu pozorování divadelního představení...

Snozelen

Snozelen

Snozelen patří mezi nejvyužívanější terapeutickou techniku, jež bývá součástí speciálních MŠ i ZŠ u jedinců s nejrůznějšími typy zdravotního postižení (zejména u jedinců s kombinovanými vadami). Uváděná technika využívá klidné a bezpečné prostředí (místnost) k...