Praxe a metody rané péče v ČR – Terezie Hradilková a kol.
Datum: 22. 10. 2018
Praxe a metody rané péče v ČR – Terezie Hradilková a kol.
Systém rané péče pro děti s postižením funguje v České republice víc jak dvacet let. Přesto mnoho rodičů dětí s nejrůznějším postižením, jimž je raná péče určena, o této možnosti vůbec neví, ba dokonce o ní mnohdy nevědí ani odborníci. Jaké jsou současné možnosti rané péče i příběhy z praxe se dozvíte v novince Praxe a metody rané péče v ČR
Knihu lze zakoupit zde.

Další články

Krizový plán žáka s PAS na ZŠ

Krizový plán žáka s PAS na ZŠ

Chcete se orientovat v jednotlivých pojmech? Získat metodické a praktické informace? Seznámit se s krizovým plánem u žáka s PAS, umět vytvořit krizový plán dle individuálních potřeb dítěte? Účastníci zapojení do webináře budou seznámeni se stručnou charakteristickou...

Spolupráce asistenta pedagoga a pedagoga

Spolupráce asistenta pedagoga a pedagoga

Webinář je zaměřený na problematiku práce asistenta pedagoga a naplňování podpůrných opatření ve vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Cílem je poskytnout pedagogům základních škol, asistentům pedagogů, vedoucím pracovníkům, případně dalším...

Efektivní nastavení podpůrných opatření u žáků se SVP

Efektivní nastavení podpůrných opatření u žáků se SVP

Před začátkem nového školního roku je zapotřebí vyhodnotit a správně nastavit podpůrná opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, nejen personálního charakteru, ale také předměty speciálně pedagogické péče, zpracování IVP a zajištění financování. Jak to...