ČEZ v pátek nasvítí modře Dům energetiky a pomůže autistům z Ostravy
Datum: 31. 3. 2021

 

Přestože již druhým rokem je hlavním celoplanetárním tématem doba covidová, nelze zapomínat na lidi s vážnými zdravotními hendikepy. Skupina ČEZ se proto již posedmé připojí k celorepublikové kampani „Česko svítí modře“, jejímž cílem je porozumět světu lidí s autismem.

V noci z 2. na 3. dubna se napříč celou republikou rozzáří od 18 hodin vybrané industriální, administrativní a další objekty modrou barvou, která symbolizuje mezilidskou komunikaci. V Moravskoslezském kraji bude jako tradičně modře nasvícený Dům energetiky v Ostravě. Nadace ČEZ také přispěla 63 tisíci korunami ostravskému spolku AlFi, který se zaměřuje na pomoc rodinám s dětmi s autismem, a prostřednictvím aplikace EPP – Pomáhej pohybem umožní pomáhat i dalším,“ řekl mluvčí ČEZ Vladislav Sobol.

„Díky podpoře Nadace ČEZ můžeme zaplatit vzdělávací kurzy a stáže pro poradce Rané péče AlFi, aby si naši zaměstnanci prohloubili odbornost v oblasti diagnostiky a terapeutické práce s dětmi s poruchou autistického spektra. Grant nám umožní rozvíjet oblasti, na které neziskovkám v rozpočtu příliš financí nezbývá, ale přitom jsou zásadně důležité pro zlepšování kvality naší péče i pro profesní růst a tedy i spokojenost zaměstnanců,“ upřesnila předsedkyně spolku Gabriela Mariánková.

V rámci celorepublikové charitativní aplikace EPP – Pomáhej pohybem podpoří Nadace ČEZ Autistickou konferenci, na níž vystupují sami lidé s poruchou autistického spektra a velkou měrou se podílejí na její organizaci. Konferenci organizuje Nadační fond ATYP, kterému mohou lidé vysportované body připisovat od 2. dubna (viz také www.pomahejpohybem.cz).

Světový den zvýšení povědomí o autismu, který připadá právě na 2. dubna, má každoročně za cíl zvýšit informovanost veřejnosti o poruchách autistického spektra. V předchozích letech akce probíhala krom nasvícení objektů modře také formou různých besed a návštěv sdílených prostor, aby se lépe podpořilo vzájemné porozumění a bořily předsudky, tentokrát bude vzhledem k epidemickým opatřením vše hlavně o modrém světle, tedy barvě, která symbolizuje komunikaci a sebevyjádření, což je jedna z oblastí, ve které mají lidé s autismem největší potíže.

„Nasvícením našich objektů po celé České republice chceme již tradičně poukázat na důležitost otevřené komunikace o autismu a bourání bariér a mýtů, které poruchy autistického spektra provázejí,“ říká Michaela Chaloupková, leader udržitelného rozvoje a členka představenstva Skupiny ČEZ. „Přímé pomoci v této oblasti se přitom věnujeme dlouhodobě, ať již prostřednictvím Nadace ČEZ nebo naší pravidelné zaměstnanecké sbírky „Plníme přání, myslíme na druhé“. Organizace zaměstnávající osoby s autismem zapojujeme také do našich tradičních vánočních a velikonočních trhů chráněných dílen. Ačkoliv nám epidemie již nějakou dobu nedovoluje je organizovat přímo v našich prostorách, pořádáme je alespoň on-line.“

Kromě Domu energetiky budou v rámci Skupiny ČEZ nasvíceny i další objekty, například Jaderná elektrárna Dukovany, Zámeček u Informačního centra Jaderné elektrárny Temelín, Zákaznické centrum v Plzni, Malá vodní elektrárna Hučák v Hradci Králové, děčínské sídlo ČEZ Distribuce a elektrárny v severočeských Tušimicích a Ledvicích.

Aktivita energetiků i celý projekt Česko svítí modře pomáhá naplňovat jeden z Cílů udržitelného rozvoje OSN (SDGs), ke kterým se Skupina ČEZ hlásí, konkrétně cíl 10 – Méně nerovností.

Porucha autistického centra postihuje každé 40. narozené dítě, s některou z forem autismu žije v České republice kolem 250 tisíc občanů. I jim patří 2. duben, neboť v tento den se lidé na celém světě zapojují do osvětové kampaně Light it up blue, u nás s názvem Česko svítí modře, kterou iniciuje platforma Naděje pro autismus.

Zdroj: https://polar.cz/zpravy/pr/11000015054/cez-v-patek-nasviti-modre-dum-energetiky-a-pomuze-autistum-z-ostravy

Další články

Noční chůvy se starají o děti i spánek rodičů

Noční chůvy se starají o děti i spánek rodičů

Řadu probdělých nocí po narození dítěte zná většina rodičů. Americké a britské rodiny našly způsob, jak nevyspalým matkám a otcům pomoci. Mají-li na to prostředky, najímají si noční chůvy. Jejich úkolem je během noci dítě nakrmit, přebalit a rodiče nechat vyspat.​.​...