ČEZ v pátek nasvítí modře Dům energetiky a pomůže autistům z Ostravy
Datum: 31. 3. 2021

 

Přestože již druhým rokem je hlavním celoplanetárním tématem doba covidová, nelze zapomínat na lidi s vážnými zdravotními hendikepy. Skupina ČEZ se proto již posedmé připojí k celorepublikové kampani „Česko svítí modře“, jejímž cílem je porozumět světu lidí s autismem.

V noci z 2. na 3. dubna se napříč celou republikou rozzáří od 18 hodin vybrané industriální, administrativní a další objekty modrou barvou, která symbolizuje mezilidskou komunikaci. V Moravskoslezském kraji bude jako tradičně modře nasvícený Dům energetiky v Ostravě. Nadace ČEZ také přispěla 63 tisíci korunami ostravskému spolku AlFi, který se zaměřuje na pomoc rodinám s dětmi s autismem, a prostřednictvím aplikace EPP – Pomáhej pohybem umožní pomáhat i dalším,“ řekl mluvčí ČEZ Vladislav Sobol.

„Díky podpoře Nadace ČEZ můžeme zaplatit vzdělávací kurzy a stáže pro poradce Rané péče AlFi, aby si naši zaměstnanci prohloubili odbornost v oblasti diagnostiky a terapeutické práce s dětmi s poruchou autistického spektra. Grant nám umožní rozvíjet oblasti, na které neziskovkám v rozpočtu příliš financí nezbývá, ale přitom jsou zásadně důležité pro zlepšování kvality naší péče i pro profesní růst a tedy i spokojenost zaměstnanců,“ upřesnila předsedkyně spolku Gabriela Mariánková.

V rámci celorepublikové charitativní aplikace EPP – Pomáhej pohybem podpoří Nadace ČEZ Autistickou konferenci, na níž vystupují sami lidé s poruchou autistického spektra a velkou měrou se podílejí na její organizaci. Konferenci organizuje Nadační fond ATYP, kterému mohou lidé vysportované body připisovat od 2. dubna (viz také www.pomahejpohybem.cz).

Světový den zvýšení povědomí o autismu, který připadá právě na 2. dubna, má každoročně za cíl zvýšit informovanost veřejnosti o poruchách autistického spektra. V předchozích letech akce probíhala krom nasvícení objektů modře také formou různých besed a návštěv sdílených prostor, aby se lépe podpořilo vzájemné porozumění a bořily předsudky, tentokrát bude vzhledem k epidemickým opatřením vše hlavně o modrém světle, tedy barvě, která symbolizuje komunikaci a sebevyjádření, což je jedna z oblastí, ve které mají lidé s autismem největší potíže.

„Nasvícením našich objektů po celé České republice chceme již tradičně poukázat na důležitost otevřené komunikace o autismu a bourání bariér a mýtů, které poruchy autistického spektra provázejí,“ říká Michaela Chaloupková, leader udržitelného rozvoje a členka představenstva Skupiny ČEZ. „Přímé pomoci v této oblasti se přitom věnujeme dlouhodobě, ať již prostřednictvím Nadace ČEZ nebo naší pravidelné zaměstnanecké sbírky „Plníme přání, myslíme na druhé“. Organizace zaměstnávající osoby s autismem zapojujeme také do našich tradičních vánočních a velikonočních trhů chráněných dílen. Ačkoliv nám epidemie již nějakou dobu nedovoluje je organizovat přímo v našich prostorách, pořádáme je alespoň on-line.“

Kromě Domu energetiky budou v rámci Skupiny ČEZ nasvíceny i další objekty, například Jaderná elektrárna Dukovany, Zámeček u Informačního centra Jaderné elektrárny Temelín, Zákaznické centrum v Plzni, Malá vodní elektrárna Hučák v Hradci Králové, děčínské sídlo ČEZ Distribuce a elektrárny v severočeských Tušimicích a Ledvicích.

Aktivita energetiků i celý projekt Česko svítí modře pomáhá naplňovat jeden z Cílů udržitelného rozvoje OSN (SDGs), ke kterým se Skupina ČEZ hlásí, konkrétně cíl 10 – Méně nerovností.

Porucha autistického centra postihuje každé 40. narozené dítě, s některou z forem autismu žije v České republice kolem 250 tisíc občanů. I jim patří 2. duben, neboť v tento den se lidé na celém světě zapojují do osvětové kampaně Light it up blue, u nás s názvem Česko svítí modře, kterou iniciuje platforma Naděje pro autismus.

Zdroj: https://polar.cz/zpravy/pr/11000015054/cez-v-patek-nasviti-modre-dum-energetiky-a-pomuze-autistum-z-ostravy

Další články

4. Autistická konference

4. Autistická konference

4. Autistická konference se bude konat v pátek 22. září 2023 od 9,15 do cca 17,00 v Praze v Městské knihovně, Malý sál. Registrace za 200 Kč je možná pouze na webu Městské knihovny. Více zde.

Jak vybrat vhodné karty ze systému VOKS?

Jak vybrat vhodné karty ze systému VOKS?

Dítě s PAS není vhodné srovnávat s jeho vrstevníky a při komunikaci je užitečné volit takové pomůcky, kterým dítě nejlépe rozumí a dokáže se díky nim v informacích lépe orientovat. Umožněte dítěti vnímat informace i pomocí zraku, bude si tak moci lépe odpovědět na...

Kdy už umřete? zeptal se ukrajinský autistický chlapec ruských vojáků

Kdy už umřete? zeptal se ukrajinský autistický chlapec ruských vojáků

Dvanáctiletý Maxim Brovčenko je čím dál známější svými obrazy pod uměleckou přezdívkou Kosmo-Max. Kvůli okupaci utekl s maminkou z Berďansku do Záporoží. Odejít do jiné země nechce, protože by nemohl pomáhat Ukrajině. Za svou pomoc dostal ocenění od prezidenta...