Světový den porozumění autismu rozsvítil řadu míst do modra
Datum: 2. 4. 2021

Světový den porozumění autismu se pojí s modrou barvou. Ta symbolizuje komunikaci a schopnost sebevyjádření, dvě oblasti typické pro osoby na autistickém spektru.

Michal Panáček, ředitel organizace MIKASA: „Přidejte se k nám! Posviťte si na svět modrou barvou! Svítit budeme 2. dubna nejen my, ale také OC Forum Nová Karolina, organizace i lidé, kterým není lhostejný osud lidí s autismem.“

Problematika autismu stále rezonuje odbornou i laickou veřejností nejen v České republice, v Evropě, ale také ve světě. Počet osob majících autismus neustále narůstá a to jak díky lepší diagnostice, včetně diferenciální diagnostiky, tak díky osvětě v oblasti projevů autismu. Více –  https://polar.cz/zpravy/moravskoslezsky-kraj/cely-ms-kraj/11000024835/svetovy-den-porozumeni-autismu-rozsvitil-radu-mist-do-modra

Další články

Muzikoterapie

Muzikoterapie

Prostřednictvím hudby (písní, hudebních nástrojů, melodie i rytmu) lze u jedinců s omezením pohybu (MO, SMA, DMD, poškození mozku/míchy,..) či osob se zdravotním postižením (PAS, ADD/ADHD, SPU,...) navodit základní relační účinky a také k rozvoji sluchové percepce....

Arteterapie

Arteterapie

Zatímco u muzikoterapii jde primárně určená pro navození relaxace či pro rozvoj sluchové percepce, výtvarně zaměřené terapeutické techniky rozvíjí primárně jemnou motoriku jedince. Právě z uvedeného důvodu nalézá velkou oblibu v oblasti využití právě u jedinců s...

Dramaterapie

Dramaterapie

Terapie využívajících divadelních prostředků k ovlivnění nežádoucího chování, k budování morálních návykům či k nácviku nových dovedností. U dětí s těžšími formami omezení hybnosti především v oblasti HK lze využít pasivní formu pozorování divadelního představení...