Jakub trpí těžkou formou autismu. Díky hyperbarické komoře dělá velké pokroky
Datum: 16. 2. 2022

Jakub se narodil jako zdravý kluk. Až postupem času bylo patrné, že s ním není něco v pořádku. Ve dvou letech mu byla diagnostikována porucha autistického spektra spojená s těžkou mentální retardací. Rodiče přesto nic nevzdali a s Kubou usilovně cvičili a podstupovali nejrůznější terapie, díky kterým činil pokroky. Ty největší přitom udělal po aplikaci kmenových buněk a následné terapii v hyperbarické komoře. Více zde.

 

Další články

Ergoterapie

Ergoterapie

Ergoterapie je nelékařský zdravotnický obor, jehož cílem je prostřednictvím tvořivých činností, kreativních činností a také tréninkem manuálně zaměřených dovedností docílit maximálního rozvoje osobnosti a samostatnosti jedince s omezením pohybu bez ohledu na druh a...

Fyzioterapie

Fyzioterapie

Fyzioterapii, jež je nedílnou součástí komplexu ucelené rehabilitace, lze označit soubor terapeutických či preventivních prostředků (polohování, metody fyzikální terapie,...), jež využívají aktivního či pasivního cvičení podvedené fyzioterapeutem vedoucí k odstranění/...