Domov Jeřabina Pelhřimov ubytuje více klientů
Datum: 23. 2. 2022

Domov Jeřabina Pelhřimov rozšířil kapacity služby zaměřené na péči o osoby s poruchami autistického spektra. V Horní Cerekvi otevřel v pořadí již druhý Domov se zvláštním režimem určený pro tuto klientelu. Více zde.

Další články

Ergoterapie

Ergoterapie

Ergoterapie je nelékařský zdravotnický obor, jehož cílem je prostřednictvím tvořivých činností, kreativních činností a také tréninkem manuálně zaměřených dovedností docílit maximálního rozvoje osobnosti a samostatnosti jedince s omezením pohybu bez ohledu na druh a...

Fyzioterapie

Fyzioterapie

Fyzioterapii, jež je nedílnou součástí komplexu ucelené rehabilitace, lze označit soubor terapeutických či preventivních prostředků (polohování, metody fyzikální terapie,...), jež využívají aktivního či pasivního cvičení podvedené fyzioterapeutem vedoucí k odstranění/...