„Česko svítí modře“: kampaň za povědomí o autismu se letos koná pod záštitou arcibiskupa Graubnera
Datum: 1. 4. 2022

V sobotu 2. dubna 2022 si připomeneme Světový den povědomí o autismu. Záštitu nad kampaní letos převzal olomoucký arcibiskup Jan Graubner se slovy: „Kéž je pro lidi s autismem úsilí těch, kteří se v této oblasti jakkoliv angažují, novou posilou a nadějí.“

Současná doba přináší všem náročné výzvy – covid-19 a nyní vlna uprchlíků, převážně matek s dětmi, před válečným konfliktem v Ukrajině. Nestandardní situace mají negativní dopad na lidi s poruchou autistického spektra bez rozdílu, a také mezi uprchlíky jsou děti, dospívající a dospělí lidé s autismem a jejich rodiny.

Místem prvního kontaktu lidí v nouzi jsou orgány samospráv měst a obcí. Výchozí informace o autismu pomohou předejít nedorozumění a snížit míru stresu všech zúčastněných osob, ať již při jednání na úřadech, v náročných životních situacích, při záchranářských akcích, krizových intervencích, na veřejnosti apod. (Více na www.mzcr.cz)

ZDROJ: Arcibiskupství Olomouc

Další články

Česko svítí modře 2023

Česko svítí modře 2023

Kampaň „Česko svítí modře“ 2023, kterou se Česká republika opět připojí k celosvětové kampani „Light It Up Blue!“, jejímž smyslem je upozornit veřejnost na existenci autismu a vyjádřit podporu lidem, kteří s touto celoživotní jinakostí žijí a také jejich rodinám, se...