Kampaň Česko svítí modře upozorní na problematiku autismu
Datum: 1. 4. 2022

Šířit povědomí o poruchách autistického spektra má za cíl osvětová kampaň Česko svítí modře. Ta začíná 2. dubna – v rámci Světového dne zvýšení povědomí o autismu. Trvá do konce měsíce. Autismus je celoživotním handicapem, postihuje 2 % světové populace a až
70 % autistů trpí dalšími zdravotními problémy. S touto poruchou ve světě žije 148 milionů lidí, v České republice pak přibližně 200.000 obyvatel.

Celá společnost čelí v posledních letech řadě stále náročnějších  situací, které jsou o to větší výzvou pro lidi s autismem. Nejprve koronavirová pandemie a nyní válečný konflikt na Ukrajině, před kterým prchají mimo jiných také matky s dětmi nebo dospívajícími lidmi s autismem. Tito lidé přitom  dokážou žít s adekvátní podporou plnohodnotný život a obohatit společnost svým jedinečným, originálním vnímáním světa,“ uvedl náměstek hejtmana pro resort sociálních věcí Petr Tulpa.

Kampaň v České republice zaštiťuje Naděje pro Autismus, kterou založili převážně rodiče dětí s autismem, aby se vzájemně propojili nejen mezi sebou, ale i s odborníky a poskytovateli doprovodných komunitních služeb z oblasti zdravotnictví, školství a sociálních věcí. Mottem tohoto ročníku je POVĚDOMÍ otevírá bránu POROZUMĚNÍ A RESPEKTU k lidem na spektru. VÍCE ZDE.

 

Další články

Registr poskytovatelů sociálních služeb

Registr poskytovatelů sociálních služeb

On-line Registr poskytovatelů sociálních služeb, který vytvořilo a spravuje Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky, je místem, kde si můžete udělat přehled o aktuálně nabízených možnostech a typech poskytovatelů sociální péče v České republice. Registr...

Muzikoterapie

Muzikoterapie

Prostřednictvím hudby (písní, hudebních nástrojů, melodie i rytmu) lze u jedinců s omezením pohybu (MO, SMA, DMD, poškození mozku/míchy,..) či osob se zdravotním postižením (PAS, ADD/ADHD, SPU,...) navodit základní relační účinky a také k rozvoji sluchové percepce....

Arteterapie

Arteterapie

Zatímco u muzikoterapii jde primárně určená pro navození relaxace či pro rozvoj sluchové percepce, výtvarně zaměřené terapeutické techniky rozvíjí primárně jemnou motoriku jedince. Právě z uvedeného důvodu nalézá velkou oblibu v oblasti využití právě u jedinců s...