Olomoucký kraj bude svítit modře
Datum: 1. 4. 2022

I v letošním roce Olomoucký kraj vyjádří podporu lidem s poruchou autistického spektra (PAS) v rámci kampaně „Česko svítí modře“. V noci z 2. na 3. dubna bude budova Krajského úřadu Olomouckého kraje nasvícena modře. Záštitu na osvětovou kampaní převzal arcibiskup a metropolita moravský Jan Graubner.

Modrá barva je symbolem komunikace – jedné ze tří oblastí, které jsou pro osoby s PAS problematické a pro vzájemné porozumění zcela zásadní. Postižení autismem se projevuje v životě celé rodiny, která se často, z důvodu nedostatečné informovanosti laické a někdy i odborné veřejnosti, setkává s odsuzováním, stigmatizací a vyčleněním z běžného života. Více zde: https://www.olkraj.cz/problematika-osob-s-poruchou-autistickeho-spektra-pas-cl-3570.html

Archivní foto

Další články

Ergoterapie

Ergoterapie

Ergoterapie je nelékařský zdravotnický obor, jehož cílem je prostřednictvím tvořivých činností, kreativních činností a také tréninkem manuálně zaměřených dovedností docílit maximálního rozvoje osobnosti a samostatnosti jedince s omezením pohybu bez ohledu na druh a...

Fyzioterapie

Fyzioterapie

Fyzioterapii, jež je nedílnou součástí komplexu ucelené rehabilitace, lze označit soubor terapeutických či preventivních prostředků (polohování, metody fyzikální terapie,...), jež využívají aktivního či pasivního cvičení podvedené fyzioterapeutem vedoucí k odstranění/...