VNÍMÁM SVĚT JINAK, PŘESTO V NĚM ŽIJU S VÁMI
Datum: 1. 4. 2022

Výstava, VNÍMÁM SVĚT JINAK, PŘESTO V NĚM ŽIJU S VÁMI, vznikla ve spolupráci Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a neziskové organizace Za Sklem o.s. – Zlín, která se věnuje pomoci lidem s poruchou autistického spektra (PAS) a jejich rodinám. Studenti ateliéru Reklamní fotografie dostali za úkol vytvořit na kinofilm černobílé velkoformátové portréty zachycující osobnost člověka, zároveň jim nebylo prozrazeno, zda model má autismus či nikoliv – na první pohled rozdíl nepoznáte. Viditelné odlišnosti, které hledáte, nenajdete. Neexistují.
Stejně jako studentům, i divákům je JINAKOST jednotlivých postav skryta až do chvíle, kdy si prohlédnou grafický klíč, který drobné tajemství poodhalí. Pokuste se porozumět světu lidí na spektru autismu, který se někdy může zdát uzavřený a černobílý, ale na druhou stranu inspiruje přímočarostí, nadáním a čistotou těch, kteří v něm žijí každý den. A co je nejdůležitější, nebojte se tyto jedinečné osobnosti pozvat do svého světa.
Expozice bude zahájena vernisáží 6. dubna v 17 hodin ve foyer Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně (14/15 BAŤŮV INSTITUT, budova 15) a potrvá až do konce dubna.

Další články

Bilance vysokoškolské autistky po roce nekvalifikované práce

Bilance vysokoškolské autistky po roce nekvalifikované práce

Nikdy jsem, myslím, nesnila o žádné konkrétní práci, o které bych byla přesvědčena, že právě tohle chci dělat a nic jiného. Ostatně, jak taky? Dokud si nějakou pracovní pozici nezkusím, tak o ní přece mohu reálně vědět jen velmi málo, jak bych si tedy mohla být jistá,...