Do kampaně Česko svítí modře se poprvé zapojilo také Ministerstvo kultury ČR
Datum: 3. 4. 2022

Každoročně už od roku 2008 je 2. duben věnován lidem s poruchou autistického spektra. Světový den porozumění autismu je příležitostí zvýšit obecné povědomí široké veřejnosti o poruchách autistického spektra prostřednictvím řady osvětových akcí, které tento den startují, ale také vyjádřit svou podporu a porozumění lidem, kteří se s touto poruchou v životě potýkají. Symbolem autismu je modrá barva, barva komunikace a sebevyjdádření, což jsou právě oblasti, v nichž mají lidé s autismem největší problémy. Do modré barvy se v tento den zahalí mnoho budov po celém světě. Více na stránkách Ministerstvo zdravotnictví České republiky

Další články

Česko svítí modře 2023

Česko svítí modře 2023

Kampaň „Česko svítí modře“ 2023, kterou se Česká republika opět připojí k celosvětové kampani „Light It Up Blue!“, jejímž smyslem je upozornit veřejnost na existenci autismu a vyjádřit podporu lidem, kteří s touto celoživotní jinakostí žijí a také jejich rodinám, se...