Do kampaně Česko svítí modře se poprvé zapojilo také Ministerstvo kultury ČR
Datum: 3. 4. 2022

Každoročně už od roku 2008 je 2. duben věnován lidem s poruchou autistického spektra. Světový den porozumění autismu je příležitostí zvýšit obecné povědomí široké veřejnosti o poruchách autistického spektra prostřednictvím řady osvětových akcí, které tento den startují, ale také vyjádřit svou podporu a porozumění lidem, kteří se s touto poruchou v životě potýkají. Symbolem autismu je modrá barva, barva komunikace a sebevyjdádření, což jsou právě oblasti, v nichž mají lidé s autismem největší problémy. Do modré barvy se v tento den zahalí mnoho budov po celém světě. Více na stránkách Ministerstvo zdravotnictví České republiky

Další články

Dramaterapie

Dramaterapie

Terapie využívajících divadelních prostředků k ovlivnění nežádoucího chování, k budování morálních návykům či k nácviku nových dovedností. U dětí s těžšími formami omezení hybnosti především v oblasti HK lze využít pasivní formu pozorování divadelního představení...

Snozelen

Snozelen

Snozelen patří mezi nejvyužívanější terapeutickou techniku, jež bývá součástí speciálních MŠ i ZŠ u jedinců s nejrůznějšími typy zdravotního postižení (zejména u jedinců s kombinovanými vadami). Uváděná technika využívá klidné a bezpečné prostředí (místnost) k...

ABA

ABA

Zejména u dětí s opožděným psychomotorický vývojem či u jedinců s poškozením mozku se lze setkat s výskytem nežádoucího chování již v útlém věku dítěte. K docílení žádoucích změn v oblasti chování lze využít metody aplikované behaviorální analýzy. Uváděná metoda...