HOMESHARING OTEVÍRÁ CESTU K POMOCI RODINÁM S POSTIŽENÝMI DĚTMI
Datum: 29. 4. 2022
Jaké to je se denně starat o dítě s mentálním či kombinovaným postižením? Může člověk takové rodině přímo pomoci? Od toho je tu projekt Homesharing – sdílená péče o děti s postižením, kde hostitelé věnují svůj volný čas handicapovaným dětem.