Autismem trpí každý padesátý člověk na planetě. Mezi nimi i Thunbergová nebo Musk
Datum: 3. 5. 2022

Jednou z variant autismu je Aspergerův syndrom. „Lidé s Aspergerovým syndromem se pak hůře orientují v sociálních situacích a jednají v nich často nestandardně. Dělá jim obtíže správně vyhodnocovat chování druhých a sami jsou pro ostatní hůře čitelní. V určitých situacích mohou reagovat velmi rigidně či přecitlivěle,“ popisuje ředitelka Národního ústavu pro autismus Magdalena Šubrt Thorová.

https://zena.aktualne.cz/celebrity/slavni-s-poruchou-autistickeho-spektra/r~b2b2e7dab19711ec87d40cc47ab5f122/?fbclid=IwAR1tUNm6LaHIomIohKmcoHQIBsvXDPpzU-swVi6qs7Er-4v_k-MEglPzx1M

Další články

Ergoterapie

Ergoterapie

Ergoterapie je nelékařský zdravotnický obor, jehož cílem je prostřednictvím tvořivých činností, kreativních činností a také tréninkem manuálně zaměřených dovedností docílit maximálního rozvoje osobnosti a samostatnosti jedince s omezením pohybu bez ohledu na druh a...

Fyzioterapie

Fyzioterapie

Fyzioterapii, jež je nedílnou součástí komplexu ucelené rehabilitace, lze označit soubor terapeutických či preventivních prostředků (polohování, metody fyzikální terapie,...), jež využívají aktivního či pasivního cvičení podvedené fyzioterapeutem vedoucí k odstranění/...