„Geniální a retardovaní.“ Jak vypadá autistické dítě? Je „jiné“, ale nepoznáte to
Datum: 3. 5. 2022

Společenských mýtů, které kolují v souvislosti s autistickými dětmi či dospělými, je v Česku mnoho. Podle organizací, zabývajících se podporou rodin členů s poruchou autistického spektra, se to dá napravit poskytnutím informací veřejnosti. „Typický autista“ totiž podle nich neexistuje.
„Není možné označit některé symptomy autismu jako typické. Například to, že některé děti chodí po špičkách, ještě neznamená, že mají poruchu autistického spektra,“ říká Vítovcová, která sdružení v Plzni založila před 11 lety.
Zjednodušeně si můžeme představit, že člověk s autismem odlišně vnímá, prožívá, tudíž následně se i jinak chová. V zahraničí se používá termín lidé na autistickém spektru, který lépe zohledňuje koncept neurodiverzity. V některých nejnovějších přístupech je pak autismus vnímám ne jako porucha, ale jako projev odlišnosti a různorodosti. I někteří čeští autoři hovoří spíše o jinakosti než postižení. Více zde.

Další články

Registr poskytovatelů sociálních služeb

Registr poskytovatelů sociálních služeb

On-line Registr poskytovatelů sociálních služeb, který vytvořilo a spravuje Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky, je místem, kde si můžete udělat přehled o aktuálně nabízených možnostech a typech poskytovatelů sociální péče v České republice. Registr...

Muzikoterapie

Muzikoterapie

Prostřednictvím hudby (písní, hudebních nástrojů, melodie i rytmu) lze u jedinců s omezením pohybu (MO, SMA, DMD, poškození mozku/míchy,..) či osob se zdravotním postižením (PAS, ADD/ADHD, SPU,...) navodit základní relační účinky a také k rozvoji sluchové percepce....

Arteterapie

Arteterapie

Zatímco u muzikoterapii jde primárně určená pro navození relaxace či pro rozvoj sluchové percepce, výtvarně zaměřené terapeutické techniky rozvíjí primárně jemnou motoriku jedince. Právě z uvedeného důvodu nalézá velkou oblibu v oblasti využití právě u jedinců s...