Postižené nechávají pracovat naplno a odpadu dávají druhý život
Datum: 3. 5. 2022

Zhruba 80 procent zaměstnanců v Solee má nějaké zdravotní postižení, od vrozených vad přes vady pohybového aparátu, lidi po onkologické léčbě až po roztroušenou sklerózu či autismus. Mnoho firem zaměstnávajících handicapované přiřazuje těmto lidem pouze nenáročné práce, kde se takříkajíc nedá nic zkazit, jako třeba pozici vrátného nebo výrobu velmi jednoduchých věcí, například dekorací. V Solee ale lidé s postižením vykonávají plnohodnotnou práci a mají plnou zodpovědnost za její kvalitu. „Pro mě je stokrát jednodušší přemýšlet, jak zvládneme nový projekt, než se s jedním jediným člověkem loučit proto, že pro něj nemáme práci,“ uvažuje Jiřele. Více zde.

Další články

Muzikoterapie

Muzikoterapie

Prostřednictvím hudby (písní, hudebních nástrojů, melodie i rytmu) lze u jedinců s omezením pohybu (MO, SMA, DMD, poškození mozku/míchy,..) či osob se zdravotním postižením (PAS, ADD/ADHD, SPU,...) navodit základní relační účinky a také k rozvoji sluchové percepce....

Arteterapie

Arteterapie

Zatímco u muzikoterapii jde primárně určená pro navození relaxace či pro rozvoj sluchové percepce, výtvarně zaměřené terapeutické techniky rozvíjí primárně jemnou motoriku jedince. Právě z uvedeného důvodu nalézá velkou oblibu v oblasti využití právě u jedinců s...

Dramaterapie

Dramaterapie

Terapie využívajících divadelních prostředků k ovlivnění nežádoucího chování, k budování morálních návykům či k nácviku nových dovedností. U dětí s těžšími formami omezení hybnosti především v oblasti HK lze využít pasivní formu pozorování divadelního představení...