Speciální škola pro autisty shání peníze na rekonstrukci. Chybí ještě přes 3 miliony
Datum: 3. 5. 2022

Základní a mateřská škola V Zápolí v pražské Michli už třicátým rokem nabízí vzdělání žákům s těžkou formou autismu i mentálním postižením, které jiné speciální školy odmítají přijmout. V současné době školu navštěvuje 48 dětí, přitom ředitel školy musí každý měsíc několik zájemců odmítat. Škola navíc už neodpovídá standardům speciální výuky 21. století, proto se vedení školy zhruba před půl rokem rozhodlo, že se pokusí sehnat peníze a školu zrekonstruovat. Více zde

Další články

Muzikoterapie

Muzikoterapie

Prostřednictvím hudby (písní, hudebních nástrojů, melodie i rytmu) lze u jedinců s omezením pohybu (MO, SMA, DMD, poškození mozku/míchy,..) či osob se zdravotním postižením (PAS, ADD/ADHD, SPU,...) navodit základní relační účinky a také k rozvoji sluchové percepce....

Arteterapie

Arteterapie

Zatímco u muzikoterapii jde primárně určená pro navození relaxace či pro rozvoj sluchové percepce, výtvarně zaměřené terapeutické techniky rozvíjí primárně jemnou motoriku jedince. Právě z uvedeného důvodu nalézá velkou oblibu v oblasti využití právě u jedinců s...

Dramaterapie

Dramaterapie

Terapie využívajících divadelních prostředků k ovlivnění nežádoucího chování, k budování morálních návykům či k nácviku nových dovedností. U dětí s těžšími formami omezení hybnosti především v oblasti HK lze využít pasivní formu pozorování divadelního představení...