Společně to zvládneme, říkají jejich oči
Datum: 3. 5. 2022

Canisterapie, tedy léčba prostřednictvím psa, nachází uplatnění u lidí nejrůznějšího věku i diagnóz. V Komunitním centru Motýlek na pražském Černém Mostě ji využívají pro děti od pěti let, dospívající a mladé dospělé s diagnózami Downův syndrom, autismus, mentální postižení či kombinované postižení. „Canisterapie je vhodná pro většinu klientů. Za své praxe jsem se setkala pouze s několika případy, kdy tato aktivita nebyla z různých důvodů vhodná nebo ji klienti odmítli,“ říká místní canisterapeutka Hana Nováková. Podle jejích slov je někdo se psem na stejné vlně hned, jinému to trvá déle a vhodné zacházení se musí nějakou dobu učit. Více zde

Další články

Psychicky rozložený rodič pro dítě není oporou

Psychicky rozložený rodič pro dítě není oporou

Náhlý výskyt psychických problémů u dětí či dospívajících v rodičích vyvolává úzkostnou reakci: „Musím přeci pro své dítě něco udělat, pomoci mu, zachránit ho, vyřešit to.“ Zlobíme se, snažíme se, pláčeme, nabízíme pomoc, trestáme. Ale nic z toho, co umíme,...

PUBLIKACE Cvičení pro lepší

PUBLIKACE Cvičení pro lepší

Pohyb je klíčovým prvkem pro všechny funkce mozku, včetně paměti, emocí, ale i učení. Díky pohybu se vyvíjí řízení na vyšších úrovních centrální nervové soustavy, dochází k tvorbě neurálních spojení mezi senzorickou a motorickou kůrou mozku. A motorická kůra má...