Všechny děti se už nebudou učit všechno. Třídy pro „hloupé“ ale nevzniknou
Datum: 3. 5. 2022

České základní školství se od roku 2025 vydá novým směrem.
Jednou ze zásadních změn má být jádrové a rozvíjející učivo. Oč jde? Výuka by se rozdělila na dvě odnože. Na minimální obsah, který bude muset zvládnout úplně každý žák základní školy. A poté na rozvíjející, jemuž se mohou děti věnovat třeba jen v některých předmětech podle svého talentu a zájmů. Více zde

Další články

Ergoterapie

Ergoterapie

Ergoterapie je nelékařský zdravotnický obor, jehož cílem je prostřednictvím tvořivých činností, kreativních činností a také tréninkem manuálně zaměřených dovedností docílit maximálního rozvoje osobnosti a samostatnosti jedince s omezením pohybu bez ohledu na druh a...

Fyzioterapie

Fyzioterapie

Fyzioterapii, jež je nedílnou součástí komplexu ucelené rehabilitace, lze označit soubor terapeutických či preventivních prostředků (polohování, metody fyzikální terapie,...), jež využívají aktivního či pasivního cvičení podvedené fyzioterapeutem vedoucí k odstranění/...