Průkaz osoby se zdravotním postižením
Datum: 11. 5. 2022

Nárok na průkaz osoby se zdravotním postižením má osoba starší jednoho roku s tělesným, smyslovým nebo duševním postižením charakteru dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu, které podstatně omezuje její schopnost pohyblivosti nebo orientace, včetně osob s PAS. Bližší informace o průkazu pro osoby se zdravotním postižením naleznete zde.