Invalidní důchod
Datum: 11. 5. 2022

Invalidní důchod  je dávka, která má nahradit příjem občana ve chvíli, kdy mu jeho zdravotní stav nedovoluje pracovat či vykonávat jinou výdělečnou činnost nebo je jeho práceschopnost výrazně snížená. Bližší informace o této dávce naleznete zde a zde.