Za sklem o.s. – Zlín má novou VODNÍ MÍSTNOST
Datum: 11. 5. 2022

Za sklem o.s. – Zlín má novou VODNÍ MÍSTNOST. Tento pokoj slouží zejména k individuálnímu setkávání. Zaměřujeme se zde hlavně na zlepšování jemné motoriky, podněcování přirozené hry a rozvoje dětské fantazie. Také zde můžeme velmi dobře využívat prvky HYDROTERAPIE, kdy stékáním, poléváním a působením teplé vody dochází k uvolňování spasmatických kloubů a svalů na horních končetinách.

Zdroj

Další články

Krizový plán žáka s PAS na ZŠ

Krizový plán žáka s PAS na ZŠ

Chcete se orientovat v jednotlivých pojmech? Získat metodické a praktické informace? Seznámit se s krizovým plánem u žáka s PAS, umět vytvořit krizový plán dle individuálních potřeb dítěte? Účastníci zapojení do webináře budou seznámeni se stručnou charakteristickou...

Spolupráce asistenta pedagoga a pedagoga

Spolupráce asistenta pedagoga a pedagoga

Webinář je zaměřený na problematiku práce asistenta pedagoga a naplňování podpůrných opatření ve vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Cílem je poskytnout pedagogům základních škol, asistentům pedagogů, vedoucím pracovníkům, případně dalším...

Efektivní nastavení podpůrných opatření u žáků se SVP

Efektivní nastavení podpůrných opatření u žáků se SVP

Před začátkem nového školního roku je zapotřebí vyhodnotit a správně nastavit podpůrná opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, nejen personálního charakteru, ale také předměty speciálně pedagogické péče, zpracování IVP a zajištění financování. Jak to...