Absynt: Daniel Tammet – Narodený v modrú stredu
Datum: 14. 5. 2022
Daniel Tammet je britský spisovatel a autista s vášní pro matematiku a jazyky. Ve svém autobiografickém románu Narozen v modré středu hovoří o tom, jak epilepsie, synestézie a Aspergerův syndrom hluboce ovlivnily jeho dětství. Motivující příběh Daniela Tammeta je také o tom, jak se dokázal vyrovnat se životem bez ztráty vlastní tváře. Jeho přednáška je simultánně tlumočena do slovenštiny. Více o události zde.

Další články

Dramaterapie

Dramaterapie

Terapie využívajících divadelních prostředků k ovlivnění nežádoucího chování, k budování morálních návykům či k nácviku nových dovedností. U dětí s těžšími formami omezení hybnosti především v oblasti HK lze využít pasivní formu pozorování divadelního představení...

Snozelen

Snozelen

Snozelen patří mezi nejvyužívanější terapeutickou techniku, jež bývá součástí speciálních MŠ i ZŠ u jedinců s nejrůznějšími typy zdravotního postižení (zejména u jedinců s kombinovanými vadami). Uváděná technika využívá klidné a bezpečné prostředí (místnost) k...

ABA

ABA

Zejména u dětí s opožděným psychomotorický vývojem či u jedinců s poškozením mozku se lze setkat s výskytem nežádoucího chování již v útlém věku dítěte. K docílení žádoucích změn v oblasti chování lze využít metody aplikované behaviorální analýzy. Uváděná metoda...