Metoda ESDM
Datum: 16. 5. 2022

ESDM je terapeuticko-intervenčním programem, který v sobě integruje několik přístupů (Denver Model, Pivotal Response Training, aplikovanou behaviorální analýzu (ABA) a je určený pro děti ve věku 12-60 měsíců.  Vychází z vývojového rámce a využívá výzkumných poznatků o tom, jak se vyvíjí neurotypické děti během prvních pěti let života. Cílem terapeutických intervencí je podpořit podobný vývoj u dětí raného věku, u kterých bylo zjištěno riziko poruchy autistického spektra a minimalizovat symptomy autismu ve všech vývojových oblastech. Bližší informace o této metodě naleznete na stránkách centra ESDM. Nejbližší podpůrnou terapii či firmu na kompenzační pomůcky ve Vašem okolí naleznete také zde.

Další články

Psychicky rozložený rodič pro dítě není oporou

Psychicky rozložený rodič pro dítě není oporou

Náhlý výskyt psychických problémů u dětí či dospívajících v rodičích vyvolává úzkostnou reakci: „Musím přeci pro své dítě něco udělat, pomoci mu, zachránit ho, vyřešit to.“ Zlobíme se, snažíme se, pláčeme, nabízíme pomoc, trestáme. Ale nic z toho, co umíme,...

PUBLIKACE Cvičení pro lepší

PUBLIKACE Cvičení pro lepší

Pohyb je klíčovým prvkem pro všechny funkce mozku, včetně paměti, emocí, ale i učení. Díky pohybu se vyvíjí řízení na vyšších úrovních centrální nervové soustavy, dochází k tvorbě neurálních spojení mezi senzorickou a motorickou kůrou mozku. A motorická kůra má...